Izmjene zakona nova prepreka manjinskim strankama

9.11.2014.godine

Poslanička grupa manjina "SDA Sandžaka-PDD" podnijela je dva amandmana na predložene izmjene Zakona o finansiranju političkih partija, koji predviđa da stranke i partije ubuduće dobijaju oko 30 odsto manje sredstava iz budžeta.

Narodni poslanici Enis Imamović i Sabina Dazdarević su u svojim obraćanjima pozvali na usvajanje dva amandmana koje je poslanička grupa manjina "SDA Sandžaka-PDD" predložila, jer se u suprotnom dovodi u pitanje opstanak manjinskih partija u Republici Srbiji.

U prilogu je snimak obraćanja poslanika SDA Sandžaka, Enisa Imamovića i Sabine Dazdarević, koji su obrazložili razloge za podnošenje amandmana.