Učitavanje sajta

Glavni odbor Stranke demokratske akcije Sandžaka

Glavni odbor Stranke demokratske akcije Sandžaka

Nermina Karišik, dipl.pravnik iz Sjenice, potpredsjednica Stranke i predsjedavajuća Glavnog odbora Stranke.

NOVI PAZAR:

 1. Rešad Ugljanin (1960), magistar ekonomije
 2. Saima Brunčević (1988), master pravnih nauka
 3. Nafilj Sejdović (1971), diplomirani ekonomista
 4. Asim Leković (1959), lekar specijalista
 5. dr. Bahrija-Bake Kačar (1958), doktor ekonomskih nauka
 6. Fuad Gološ (1979), diplomirani ekonomista
 7. Amer Reč (1967), diplomirani ekonomista
 8. Emir Ašćerić (1988), diplomirani inženjer arhitekture
 9. Mithad Šabanović (1977), diplomirani pravnik
 10. Zakira-Zaka Smailović (1963), diplomirani pravnik
 11. Almira Kolašinac (1989), master pravnih nauka
 12. Amila Ćosović (1988), diplomirani komunikolog
 13. Selma-Beba Pluncević (1976), diplomirani pravnik
 14. Selma Gegić (1984), diplomirani menadžer
 15. Amir Alić (1996), apsolvent biologije

 TUTIN:

 1. Salih Hot (1957), profesor
 2. Sadrija Goruždić (1961), diplomirani pravnik
 3. Zehra Dazdarević (1996), master učitelj
 4. Hamid Tutić (1954), poljoprivrednik
 5. Hivzo Vusljanin (1964), profesor
 6. Refadija Ademović (1980), diplomirani inžinjer poljoprivrede
 7. Adem Zeković (1955), poljoprivrednik
 8. Safet Zilkić (1982), diplomirani ekonomista
 9. Muamer-Amko Habibović (1970), diplomirani inžinjer saobraćaja
 10. Bajro Hadžibulić (1961), diplomirani inžinjer poljoprivrede
 11. Irfan Čalaković , master informatike;
 12. Edin Ramović, privrednik

SJENICA: 

 1. Mejra Bihorac (1982), profesor
 2. Edis Muminović (1986), diplomirani inžinjer elektrotehnike
 3. Enver-Linda Kalender (1977), humanitarni radnik
 4. Nermina Karišik (1978), diplomirani pravnik
 5. Admir Elezović (1979), diplomirani inžinjer elektrotehnike, master matematičar
 6. Delila Skalonjić-Hasanović (1993), diplomirani pravnik
 7. Omer Kozić (1974), preduzetnik
 8. Belkesan Daglar (1992), diplomirani inž.arhitekture
 9. Muzafer Fakić (1979), trgovac
 10. Bajazit Hamidović (1962), radnik 

  

PRIJEPOLJE:

 1. Avdulah-Tule Mehonić (1964), privredni preduzetnik
 2. Ifet Hamzić (1963), diplomirani inžinjer poljoprivrede
 3. Envera Melić (1990), diplomirani psiholog

PRIBOJ:

 1. Muhamed Salković, električar
 2. Edita Hasanagić (1990), inžinjer mašinstva

BRODAREVO:

 1. Eldin Jejna (1982), diplomirani socijalni radnik
 2. Suad Hanić (1965), profesor

 

GLAVNI ODBOR

Član 42.

Glavni odbor je najviši organ Stranke između dvije Skupštine.

Broj članova Glavnog odbora i način njihovog izbora uređuje se Poslovnikom Skupštine i Pravilnikom o izborima u Stranci.

U postupku utvrđivanja kandidata za izbor u Glavni odbor ogranci Stranke moraju biti srazmjerno zastupljeni.

Radi održavanja kontinuiteta Stranke, predsjednik Stranke imenuje jednu trećinu članova od ukupnog broja članova Glavnog odbora koje bira Skupština.

Predsjednik Stranke, predsjednik Asocijacije mladih i predsjednica Organizacije žena članovi su Glavnog odbora po funkciji.

Predsjednik i potpredsjednici Stranke istovremeno su i predsjednik i potpredsjednici Glavnog odbora.

Članovi Glavnog odbora ne mogu biti istovremeno članovi organa u ograncima Stranke. Izborom u Glavni odbor, izabranom članu prestaje članstvo u organima Stranke u opštini gradu i pokrajini.

Mandat članova Glavnog odbora traje četiri (4) godine.

Mandat člana Glavnog odbora prestaje prije isteka roka na koji je izabran ukoliko, neopravdano izostane sa tri sjednice, podnošenjem ostavke, kao i pod drugim uslovima propisanim ovim Statutom.

Član 43.

Glavni odbor:

- sprovodi odluke Skupštine;

- priprema i predlaže sve akte koje usvaja Skupština;

- predlaže Skupštini Program i Statut Stranke, njihove izmjene i dopune i Poslovnik o radu Skupštine;

- donosi odluke, rješenja, zaključke, planove, programe, pravilnike i strategije;

- definiše, u skladu sa odlukama Skupštine, politiku Stranke između dvije Skupštine;

- usklađuje Statut Stranke sa zakonskim propisima između dvije skupštine, u slučaju kada to zakonski propisi nalažu;

- bira i razrješava, na prijedlog Predsjednika Stranke, zamjenika Predsjednika Stranke, jednog ili više potpredsjednika Stranke, predsjednika Izvršnog odbora Stranke, generalnog sekretara Stranke i članove Predsjedništva Stranke;

- bira i razrješava članove Izvršnog odbora Stranke na prijedlog kandidata za predsjednika Izvršnog odbora, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti;

- aktom o izboru članova Izvršnog odbora Stranke, istovremeno odlučuje o njihovom resornom zaduživanju na prijedlog kandidata za predsjednika Izvršnog odbora Stranke;

- bira i razrješava članove Statutarne komisije, na prijedlog Predsjednika Stranke;

- bira i razrješava Kadrovsku komisiju, na prijedlog predsjednika Stranke;

- obrazuje povremena i stalna radna tijela, sa određenim zadacima, imenuje i razrješava njihove članove, na prijedlog Predsjedništva;

- donosi odluke o pokretanju postupaka za zaštitu interesa Stranke, članova organa Stranke i zaštitu prava i interesa pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice pred domaćim i međunarodnim institucijama;

- donosi odluku o licima ovlaštenim, na svim nivoima stranačkog organizovanja, za pokretanje svih postupaka pred nadležnim državnim i lokalnim organima u ime Stranke;

- vrši popunu članova Glavnog odbora do jedne trećine, na prijedlog Predsjednika Stranke;

- razmatra i usvaja izvještaj o radu zamjenika Predsjednika i potpredsjednika Stranke;

- razmatra i usvaja izvještaj Izvršnog odbora Stranke;

- usvaja izborni program Stranke, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- odlučuje o učešću na izborima na svim nivoima, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- ocjenjuje rezultate izbora;

- potvrđuje izbornu listu kandidata za narodne poslanike, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- odlučuje o stupanju i istupanju iz republičkih organa izvršne vlasti, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- odlučuje o ulasku Stranke u koaliciju sa drugim političkim partijama i organizacijama, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- utvrđuje oblike saradnje Stranke sa drugim političkim strankama i organizacijama, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- donosi odluku o učlanjivanju Stranke u međunarodne organizacije, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- donosi odluku o udruživanju Stranke u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- uređuje osnove organizacije i djelovanja Asocijacije mladih i Organizacije žena Stranke, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- utvrđuje članarinu Stranke, na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- donosi Pravilnik o izborima u Stranci;

- donosi odluku o raspisivanju i održavanju izbora u Stranci, u skladu sa ovim Statutom;

- donosi odluku o organizaciono-konstitucionoj šemi Stranke na prijedlog Predsjedništva Stranke;

- vrši i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom.

Glavni odbor može da odlučuje i o pitanjima iz nadležnosti Skupštine uz obavezu da donijete odluke podnese na potvrđivanje Skupštini.

Glavni odbor podnosi Skupštini izvještaj o svom radu između dvije Skupštine.

Glavni odbor donosi poslovnik o svom radu.

 

POSLOVNIK O RADU GLAVNOG ODBORA STRANKE

Preuzeti ovde

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP