Učitavanje sajta

Predsjedništvo Stranke

Predsjedništvo Stranke

 

Izvršno - političko tijelo Stranke je Predsjedništvo.

 

Predsjedništvo Stranke čine: Predsjednik Stranke, Zamjenik predsjednika Stranke, potpredsjednici, Generalni sekretar Stranke, predsjednik Nadzornog odbora, Suda časti i Kadrovske komisije Stranke.

Predsjednik Stranke saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva Stranke.

Članovi Predsjedništva preuzimaju zaduženja po pojedinim oblastima i odgovorni su za praćenje, predlaganje i realizaciju usvojene politike Stranke u toj oblasti.

Na prvoj sjednici predsjedništva, Predsjednik Stranke daje konkretna resorna zaduženja potpredsjednicima. Potpredsjenici su dužni da u roku od najviše 30 dana sačine i predstave program rada svog resora, u pisanoj formi predlože sastav radnih tijela, rukovode radom i realizacijom programa.

 

Predsjedništvo Stranke:

• sprovodi utvrđenu politiku između dva zasijedanja Glavnog odbora i obavlja tekuće poslove i zadatke,

• utvrđuje nacrte svih akata i odluka koje donosi Skupština i prijedloge akata koje donosi Glavni odbor Stranke,

• predlaže Glavnom odboru Stranke imenovanje i razrješenje članova stalnih radnih tijela, odbora i komisija i ostalih radnih tijela za kojim se ukaže potreba,

• utvrđuje prijedloge dnevnog reda za sjednice Glavnog odbora,

• prati rad nižih organa Stranke i odlučuje u skladu sa Statutom,

• izvršava odluke i sprovodi stavove Skupštine i Glavnog odbora Stranke,

• utvrđuje prijedlog finansijskog plana Stranke,

• stara se o stranačkoj imovini i raspolaže imovinom Stranke,

• u saradnji sa predstavnicima Stranke u organima vlasti organizuje izradu programa, projekata, zaključaka, odluka, uredbi, amandmana, zakona i slično,

• zauzima stavove o predloženim rješenjima,

• odlučuje o osnivanju opštinskih/gradskih odbora ili prestanku rada odbora i o imenovanju povjereništva,

• daje saglasnost na liste kandidata za izbor u organe Stranke na svim nivoima,

• stara se o finansiranju Stranke i prikupljanju članarine i donacija,

• imenuje šefa stručnih službi Stranke,

• po potrebi osniva stručne službe Stranke i odlučuje o radnim odnosima u Stranci,

• izvršava i druge poslove i zadatke koje mu povjeri Glavni odbor.

Predsjedništvo Stranke ima pravo razriješiti regionalni, opštinski/gradski odbor, odnosno mjesni odbor u cjelini kao i pojedine njihove članove, ako ocijeni da djeluju u suprotnosti sa Programom, Statutom i drugim odlukama organa Stranke i time ugrožavaju interese, ugled ili nanose štetu Stranci.

 

POSLOVNIK O RADU PREDSJEDNIŠTVA

Dokument preuzeti ovde

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
?>
slot depo 10k depo 10k situs slot gacor terbaru daftar slot gacor slot gacor hari ini slot gacor 777 slot gacor gampang menang slot gacor 777 slot gacor gampang menang slot server thailand slot thailand 777 slot gacor gampang menang daftar slot gacor slot gacor slot gacor terbaru slot toto toto slot situs toto slot gacor 777 slot gacor gampang menang slot gacor Slot Gacor 88 Slot Gacor Gampang Menang Slot Server Thailand Slot Depo 10k Slot Deposit 10k Daftar Slot Gacor Slot Gacor 777 Slot Gacor Hari Ini Daftar Slot Gacor Slot Thailand Slot Server Thailand Slot Gacor Gampang Menang Slot Depo 5K Slot Deposit 5000 Slot Depo Slot Zeus Situs Slot Gacor Slot Gacor