Učitavanje sajta

Generalni sekretar Stranke

Generalni sekretar Stranke

Generalni sekretar Stranke 

SDA Sandžaka ima Generalnog sekretara.

Generalnog sekretara SDA Sandžaka bira Glavni odbor iz svog sastava, na prijedlog Predsjednika Stranke, javnim glasanjem većinom glasova prisutnih članova.

Mandat Generalnog sekretara Stranke traje četiri godine.

Generalni sekretar Stranke: 

• po funkciji je ovlašćen za promociju, zastupanje i usaglašavanje stavova Stranke u odnosima sa drugim političkim strankama, državnim organima, nevladinim i međunarodnim organizacijama,
• odgovara za finansijsko poslovanje Stranke, podnošenje izvještaja i vođenje knjiga Stranke i ovlašćen je da kontaktira sa nadlježnim organom,
• priprema i organizuje održavanje sjednica organa i radnih tijela Stranke,
• koordinira rad svih organa Stranke i organizuje sprovođenje njihovih odluka i zaključaka na svim nivoima stranačke organizacije, kao i u organima vlasti i drugim državnim organima, institucijama i javnim funkcijama,
• vrši tumačenje donesenih odluka i zaključaka i ovjerava zapisnike sa sjednica Predsjedništva i Glavnog odbora Stranke,
• priprema i ugovara zvanične razgovore, susrete i sastanke u ime Stranke.
Za svoj rad Generalni sekretar Stranke odgovara Glavnom odboru i Predsjedniku Stranke.
Razrejšenje ili opoziv Generalnog sekretara Stranke vrši se na isti način kao i njegov izbor.

 

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP