Učitavanje sajta

Generalni sekretar Stranke

Generalni sekretar Stranke

Ahmedin (Jonuz) Škrijelj

Ahmedin Škrijelj rođen je u Novom Pazaru, 8.8.1982. godine u Novom Pazaru.

Po zanimanju je diplomirani pravnik.

Poslediplomske – master akademske – studije upisao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smjeru međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava.

Zavrišio je program godišnjeg seminara Beogradskog fonda za političku izuzetnost koji se realizuje u saradnji sa Vijećem (Savetom) Evrope.

Tokom svoje radne karijere do sada je radio poslove advokatskog pripravnika, sekretara u Osnovnoj školi “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Pazaru, pravnog savjetnika u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, savjetnika poslaničke grupe “SDA Sandžaka – PDD” u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Trenutno je zaposlen u Centru za djecu i omladinu “DUGA” u Novom Pazaru na poslovima sekretara ustanove.

Od 2004. godine do 2012. godine tri puta biran za odbornika Skupštine grada Novog Pazara.

U period od aprila do septembra 2006. godine vršio funkciju člana privremenog organa opštine Novi Pazara.

Predsjednik Bokserskog kluba “Novi Pazar” od decembra 2007. godine do februara 2014. godine.

Obavljao je funkciju zamjenika gradonačelnika grada Novog Pazara u period od 15. juna 2012. godine do 18. juna 2013. godine.

Obavljao je funkciju sekretara Bošnjačkog nacionalnog vijeća od 17. novembra 2014. godine do 16. jula 2017. godine.

Amaterski se bavi sportom.

Služi se engleskim jezikom.

Oženjen je Fatimom i otac je četvoro djece: Esma, Lamija, Nadija i Alija.

Otac Ahmedina Škrijelja uhapšen je 22.05.1993. godine, od strane režima Slobodna Miloševića, kao jedan od 46 Bošnjaka, kojima je sudjeno u montiranim sudsko – političkim procesima koji su vođeni u Novom Pazaru i Bijelom Polju protiv čelnika, članova, aktivista i simpatizera SDA Sandžaka.

Angažman u Stranci

Član omladinske organizacije Stranke (MOS Sandžaka i BOS Sandžala) od 1996. godine.
Član Glavnog odbora Bošnjačkog omladinskog saveza Sandžaka od 1998. godine.
Predsjednik ogranka BOS-a Sandžaka za Novi Pazar 1999 - 2000.  godine.
Predsjednik Bošnjačkog omladinskog saveza Sandžaka 2000 – 2002. godine.
Predsjednik Asocijacije mladih SDA Sandžaka 2003 – 2008. godine.
Član predsjedništva SDA Sandžaka 2005 – 2008. godine.
Sekretar Gradskog odbora SDA Sandžaka u Novom Pazaru 2009 – 2013. godine.
Predsjednik Centralnog izbornog štaba SDA Sandžaka za parlamentarne izbore održane 16. marta 2014. godine.
Član Glavnog odbora SDA Sandžaka izabran na izbornim skupštinama Stranke 2013.  i 2017. godine.

 

Generalni sekretar Stranke 

SDA Sandžaka ima Generalnog sekretara.

Generalnog sekretara SDA Sandžaka bira Glavni odbor iz svog sastava, na prijedlog Predsjednika Stranke, javnim glasanjem većinom glasova prisutnih članova.

Mandat Generalnog sekretara Stranke traje četiri godine.

Generalni sekretar Stranke: 

• po funkciji je ovlašćen za promociju, zastupanje i usaglašavanje stavova Stranke u odnosima sa drugim političkim strankama, državnim organima, nevladinim i međunarodnim organizacijama,
• odgovara za finansijsko poslovanje Stranke, podnošenje izvještaja i vođenje knjiga Stranke i ovlašćen je da kontaktira sa nadlježnim organom,
• priprema i organizuje održavanje sjednica organa i radnih tijela Stranke,
• koordinira rad svih organa Stranke i organizuje sprovođenje njihovih odluka i zaključaka na svim nivoima stranačke organizacije, kao i u organima vlasti i drugim državnim organima, institucijama i javnim funkcijama,
• vrši tumačenje donesenih odluka i zaključaka i ovjerava zapisnike sa sjednica Predsjedništva i Glavnog odbora Stranke,
• priprema i ugovara zvanične razgovore, susrete i sastanke u ime Stranke.
Za svoj rad Generalni sekretar Stranke odgovara Glavnom odboru i Predsjedniku Stranke.
Razrejšenje ili opoziv Generalnog sekretara Stranke vrši se na isti način kao i njegov izbor.

 

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP