Učitavanje sajta

Nadzorni odbor Stranke

Nadzorni odbor Stranke

 

  1. Alma Dukađinac, diplomirani pravnik iz N.Pazara, predsjednica 
  2. Samir Vučelj, diplomirani inž.mašinstva iz N.Pazara, član
  3. Kemala Kamešničanin , master ekonomskih nauka iz N.Pazara, član
  4. Emir Jukić , gastronom, član
  5. Vezir Tutić, ekonomski tehničar, član

 


 

S T A T U T
STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE SANDŽAKA

 

 

NADZORNI ODBOR

Član 56.

Nadzorni odbor je nezavistan i samostalan organ Stranke.

Nadzorni odbor broji 5 članova, koje bira Skupština Stranke.

Nadzorni odbor, na konstitutivnoj sjednici, bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora iz reda svojih članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

Mandat člana Nadzornog odbora može prestati prije isteka roka ukoliko neopravdano izostane sa tri sjednice uzastopno, podnošenjem ostavke, kao i pod drugim uslovima propisanim ovim Statutom i drugim opštim aktom.

Nadzorni odbor:

- prati i ocjenjuje poštovanje Statuta i Programa Stranke u radu organa Stranke;

- prati i ocjenjuje realizaciju odluka organa Stranke na svim nivoima;

- prati i ocjenjuje rad ogranaka Stranke, razmatra periodične izvještaje ogranaka;

- prati rad izabranih, imenovanih i postavljenih lica članova Stranke na javnim pozicijama na republičkom, regionalnom i nivou lokalne samouprave;

- kontroliše upotrebu finansijskih sredstava Stranke, upotrebu i korištenje imovine Stranke u cjelini, bilo da je ista vlasništvo Stranke ili Stranka njome raspolaže po nekom drugom osnovu;

- obavlja i druge poslove nadzora i kontrole po sopstvenoj inicijativi i inicijativi Predsjedništva ili Predsjednika Stranke;

- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Po pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor donosi ocjene i nalaže nadležnim organima preduzimanje konkretnih mjera.

Za obavljanje određenih poslova iz svoje izvorne nadležnosti, Nadzorni odbor može formirati nadzorne odbore ogranaka.

Za poslove iz svog djelokruga, Nadzorni odbor može angažovati stručne agencije ili stručnjake za rješavanje pojedinih pitanja, uz prethodnu saglasnost Predsjednika Stranke.

Nadzorni odbor podnosi izvještaj Skupštini Stranke, a izvještaj o kontroli finansijskog poslovanja Stranke najmanje jednom godišnje Predsjedništvu Stranke.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih organa koje bira Skupština, kao ni organa u ograncima Stranke.

Izborom u Nadzorni odbor, članu Stranke prestaje članstvo u nižim organima Stranke.

 

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

Preuzeti ovde

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP