Učitavanje sajta

Program

Program

Prečišćen tekst Programa Stranke demokratske akcije Sandžaka usvojenog 31.oktobra 2009. godine sa izmjenama usvojenim na Predsjedništvu Stranke 05. decembra 2009. godine.

Na osnovu člana 13. i 45. Zakona o političkim strankama (Sl. glasnik RS br.36/2009) Skupština Stranke demokratske akcije Sandžaka na sjednici održanoj 31.10.2009. godine donosi

 

P R O G R A M

STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE SANDŽAKA

 

Programski ciljevi Stranke

 

I

 

1) Demokratizacija društva u svim sferama života;

2) Maksimalna afirmacija i unapredjenje ljudskih prava i sloboda;

3) Ravnopravnost naroda, zaštita i unapređenje prava manjinskih zajednica i nacionalnih manjina, u skladu sa medjunarodnim normama;

4) Punopravno članstvo Srbije u Evropskoj Uniji i druge evropske i evroatlanske institucije, organizacije i regionalna saradnja;

5) Očuvanje, zaštita i unapređenje individualnih i kolektivnih prava bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji;

6) Djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu;

7) Briga o porodici, očuvanje i unapređenje bošnjačkog identiteta i tradicionalnih vrijednosti u porodičnom i javnom životu, zaštita javnog morala;

8) Pravo građana Sandžaka na brži ekonomski razvoj i regionalnu samoupravu u Republici Srbiji;

9) Održivi razvoj, zaštita, očuvanje i unapređenje životne sredine i prekogranična saradnja.

 

II

 

Stranka Demokratske Akcije Sandžaka je demokratska politička stranka bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji.

SDA Sandžaka je univerzalistička politička stranka čija se politička filozofija zasniva na Opštoj deklaraciji o pravima čovjeka Organizacije Ujedinjenih Nacija, koja umjesto averzije i antagonizma usvaja koncesiju i univerzalizam i umjesto konfrontacije usvaja uvažavanje, toleranciju i aktivnu životnu koegzistenciju sa svima bez obzira na vjeru, rasu, naciju i političko opredjeljenje.

Našu nacionalnu, kulturnu, vjersku i rasnu različitost shvatamo kao harmonično jedinstvo različitosti. Iz ovakvog shvatanja naše višenacionalne zajednice proizilazi pravo Bošnjaka na svoju: samoidentifikaciju, samorealizaciju i samoafirmaciju u svim socijalnim sredinama i na svim prostorima Srbije i šire.

Pod našom samoidentifikacijom podrazumijevamo našu autohtonost na ovim prostorima, koja nam daje pravo u Srbiji na svoj nacionalni identitet i sva ostala ljudska ili građanska prava, jer imamo naš govorni maternji jezik, imamo svoju istoriju, svoju kulturu, svoju religiju, svoje običaje, svoju književnost, svoju inteligenciju i svoj folklor, kao i svoju bibliografiju i svoju zemlju, na kojoj imamo sva prava, da, u jedinstvu različitosti budemo sretni u sadašnjosti i sigurni u budućnosti.

Pod našom samorealizacijom podrazumijevamo naše određenje prema svim ostalim narodima i građanima Srbije, uvažavajući i poštujući sva njihova samoodređenja i samobitnosti, na osnovu čega imamo pravo da i mi ustanovljavamo svoje simbole, svoje institucije i sve što nas čini dostojnim suegzistencije sa ostalima.

Pod našom samoafirmacijom podrazumijevamo naš što brži svestrani razvoj, da se u što kraćem roku unaprijedi, dostigne i prestigne sadašnji evropski nivo blagostanja u oblastima kulture, nauke, politike, privrede i sigurnosti i time postane ugledni faktor ukupne kompletnosti višestrano pluralističkog društva u Srbiji.

Pretpostavljajući neprikosnovenost ljudskih prava i građanskih sloboda sviju prema svima, oganizavani u SDA Sandžaka borimo se za ravnopravnost sa drugima i ulazimo u izbornu utakmicu za vlast, pomoću koje želimo da: razuzdanosti suprostavimo zakoniti red i program, razvratu moral, a korupciji sankciju, i na taj način omogućimo svima, odnosno svim poštenim građanima, da ravnopravno uživaju u blagodatima reda, morala, pravde, blagostanja i slobode.

 

...

 

 

 

PROGRAM SDA Sandžaka

(preuzmi dokument, pdf.)

 

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP