Učitavanje sajta

Osnivački akt

Osnivački akt

 

 

 

Naziv stranke je Stranka demokratske akcije Sandžaka

 

 

Sjedište Stranke demokratske akcije Sandžaka je u Novom Pazaru u ulici Stevana Nemanje broj 25.

 

Ovlašćeni zastupnik Stranke je njen Predsjednik, Dr. Sulejman Ugljanin iz Novog Pazara.

 

Programski ciljevi Stranke su:

1)Demokratizacija društva u svim sferama života;

2)Maksimalna afirmacija i unapredjenje ljudskih prava i sloboda;

3)Ravnopravnost naroda, zaštita i unapredjenje prava manjinskih zajednica i nacionalnih manjina, u skladu sa medjunarodnim normama;

4)Punopravno članstvo Srbije u Evropskoj Uniji i druge evropske i evroatlanske institucije, organizacije i regionalna saradnja;

5)Očuvanje, zaštita i unapređenje individualnih i kolektivnih prava bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji;

6)Djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu;

7)Briga o porodici, očuvanje i unapređenje bošnjačkog identiteta i tradicionalnih vrijednosti u porodičnom i javnom životu, zaštita javnog morala;

8)Pravo građana Sandžaka na brži ekonomski razvoj i regionalnu samoupravu u Republici Srbiji;

9)Održivi razvoj, zaštita, očuvanje i unapređenje životne sredine i prekogranična saradnja.

 

Na osnovu Zakona o političkim stranakama (Sl. glasnik RS br.36/2009) Skupština Stranke demokratske akcije Sandžaka na sjednici održanoj 31.10.2009. godine donijela je odluku da se izvrši obnova upisa u Registar političkih stranaka.

 

Napomena: Stranka demokratske akcije Sandžaka osnovana je 29. jula 1990 godine u Novom Pazaru.

 

Ali je pod ovim imenom prvi put zvanično upisana u Registar 26. septembra 1996. godine.

 

Uvidom u Registar udruženja, društvenih organizacija i političkih organizacija koje je vodilo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, shodno članu 11. stav 2. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugostavije ("Službeni list SFRJ" , broj 42/90 i "Službeni list SRJ" , broj 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 73/200-dr. Zakon) do početka primene Zakona o političkim strankama ("Službeni glasnik RS" , broj 65/2008), utvrđeno je da je Stranka demokratske akcije Sandžaka na osnovu Rešenja Saveznog ministarstva pravde broj: 3/1-151/4-1996-07 od 26. septembra 1996. godine upisana u Registar udruženja, društvenih organizacija i političkih organizacija, kao politička organizacija na registarskom listu br. 274, pod rednim brojem 249. Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je navedena politička organizacija osnovana 21.08.1996. godine.

 

 

OSNIVAČKI AKT SDA SANDŽAKA

(Dokument preuzeti ovde)

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP