Učitavanje sajta

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija

 

Kadrovska komisija Stranke demokratske akcije Sandžaka

 

Muamer Smailbegović, dipl.inženjer elektrotehnike - predsjednik;

Ahmedin Đerlek, profesor, član;

Omer Hadžitahirović, dipl.inž.hidrogradnje, član;

Sadrija Goruždić, dipl.pravnik, član;

Admir Elezović, diplomirani inženjer elektrotehnike i master matematičar, član;

Dinheta Pulić, profesor razredne nastave, član;

Maida Baltić, dipl.inž.arhitekture, član; 

 

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Kadrovske komisije imenuje i razriješava Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva Stranke.

Kadrovska komisija broji ukupno pet članova.

Predsjednik Kadrovske komisije po funkciji je član Predsjedništva Stranke.

 Kadrovska komisija:

• predlaže kadrovsku politiku Stranke,

• predlaže kriterijume za odabir kandidata,

• u skladu sa utvrđenim stranačkim principima i kriterijumima pravi kadrovske liste potencijalnih kadrova prema stručnoj spremi, koji pokazuju spremnost i sposobnost da budu kandidovani za izbor ili imenovanje u organe Stranke ili na javne funkcije u ime Stranke,

• utvrđuje nacrt liste kandidata za izbor ili imenovanje na određene pozicije u organima Stranke ili organima vlasti,

• utvrđuje prijedlog izborne liste za izbor na svim nivoima u organima Stranke i u organima vlasti

• prati i analizira rad predstavnika Stranke u organima vlastii na rukovodećim mjestima i drugim javnim funkcijama i položajima i ukazuje na propuste i greške,

• donosi ocjene o njihovom radu, i o tome obavještava nadlježne organe Stranke.

 Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

 

Poslovnik o radu Kadrovske komisije

(Preuzmi dokument, pdf.)

 

 

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP