Učitavanje sajta

Politički savjet

Politički savjet

 

Politički savjet Stranke demokratske akcije Sandžaka

 

           

Politički savjet je stalno radno tijelo Stranke sastavljeno od predstavnika Stranke u skladu sa Statutom

Političkim savjetom predsjedava i rukovodi zamjenik predsjednika Stranke ili lice koje imenuje Predsjedništvo Stranke.

 Politički savjet čine :

• zamjenik predsjednika Stranke,

• predsjednici opštinskih/gradskih odbora Stranke,

• predsjednik Nadzornog odbora Stranke,

• narodni poslanici, ministri i lica koja imenuje i postavlja Vlada,

• predsjednici opština/ gradonačelnici.

Zadaci Političkog savjeta su da :

• razmatra idejna i politička pitanja koja su od važnosti za Stranku,

• prati i razmatra sva politička zbivanja i pojave, definiše jasne stavove po tim pitanjima i predlaže ih organima Stranke na usvajanje.

• definiše strategiju u politici Stranke, odnosno utvrđivanje političke strategije,

• predlaže organima Stranke izmjene i dopune Programa Stranke i predlaže akcione planove za različite oblasti programa Stranke

• predlaže Predsjedništvu platformu i strategiju izbornog programa Stranke.

Svi prijedlozi Političkog savjeta moraju biti jasno definisani u pisanoj formi.

Članovi Političkog savjeta mogu prisustvovati sjednici Predsjedništva ili Glavnog odbora Stranke u svojstvu izvjestioca kada su na dnevnom redu prijedlozi koje su podnijeli.

 Politički savjet za svoj rad odgovara Predsjedništvu i Glavnom odboru Stranke.

 Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

 

 

Poslovnik o radu Političkog savjeta

(Preuzmi dokument, pdf.)

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP