Učitavanje sajta

Savjeti i stručne komisije Stranke

Savjeti i stručne komisije Stranke

Savjeti, odbori i stručne komisije su stalna radna tijela Stranke čiji mandat traje četiri godine.

Na osnovu Statuta i Programa Stranke predlažu Glavnom odboru kratkoročne i dugoročne programe iz svoje oblasti, strategiju za realizaciju programa, dinamiku i finansijsku konstrukciju.

Nakon usvajanja na Glavnom odboru programi, projekti i stavovi postaju obavezujući.

Savjeti, odbori i stručne komisije pokreću inicijative i predlažu konkretne izmjene Statuta i Programa Stranke iz svoje nadlježnosti, kao radna tijela za proučavanje i razmatranje pitanja iz tih oblasti i daju mišljenja i preporuke organima Stranke i predstavnicima Stranke u organima vlasti ili na drugim javnim funkcijama prijedloge zaključaka, odluka, prijedlog zakona, amandmane na zakone i sl.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP