https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Naša su mjerila drugačija, a naša osjećanja dublja i toplija... - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Naša su mjerila drugačija, a naša osjećanja dublja i toplija...

Naša su mjerila drugačija, a naša osjećanja dublja i toplija...

Naša su mjerila drugačija, a naša osjećanja dublja i toplija...

U domu omladine održana je ženska predizborna konvencija „Glasam za žene“ na kojoj su predstavnice 11 od 15 izbornih lista na predstojećim parlamentarnim izborima prestavile svoje viđenje značaja političkog učešća žena. Tema konvencije je bila „Podržavamo ravnopravno učešće žena u političkom odlućivanju sa sloganom” “GLASAM ZA ŽENE”! Kandidat za poslanika i prva na listi Stranka demokratske akcije Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin Ifeta Radončić predstavila je program SDA Sandžaka i viđenje Stranke o učešću žene u političkom i društvenom život.

Moto sa kojim je počela svoje izlaganje gospođa Radončić bio je:

„Naša su mjerila drugačija, a naša osjećanja dublja i toplija, mi se ne bojimo ni drugih ni drugačijih...“

…..jer mi smo žene- jer naša mjerila jesu drugačija I nasa osjećanja jesu I dublja I toplija I mi se stvarno ne bojimo ni drugih ni drugačijih.

-potičem iz tradicionalne Bošnjačke porodice, koja mi je omogućila ali I podsticala  školovanje I usavršavanje.

-radno angažovanje sam počela sa 23 godine I fakultetskom diplomom, sa 24 godine sam rodila prvo dijete, sa 27 drugo, osim porodiljskog odsustva nisam odsustvovala sa posla.

-uvijek angažovana na zahtjevnim radnim mjestima na kojima sam postizala zavidne rezultate.

-politikom se nisam zvanično bavila, medjutim  ako se vi ne bavite politikom onda se možda ona bavi vama ?

Kakvo je stanje u Srbiji po pitanju političkog ali I radnog angažovanja žena ?

-50% radno aktivnog stanovništva u Srbiji čine žene… ali na kojim poslovima rade I da li je  njihov posao plaćen kao I muški…...

50% biračkog tijela čine žene, pa se treba pozabaviti I njihovim stavovima a ne samo njihovim glasovima.

- Ja trenutno radim na realizaciji projekta “žene u agrobiznisu”…. koji finansira KORNRP koju vodi predsjednik SDA Sandžaka ministar I Vladi Republike Srbije dr. Sulejman Ugljanin.

-politička stranka kojoj pripadam, STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SANDŽAKA  ne pravi razliku po polnoj strukturi, već po kvalitetu I doprinosu razvoja demokratije u društvu I ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Zato sam tu I našla sebe.

-nama  nisu bile potrebne zakonske obaveze da na odgovornim mjestima angažujemo žene. Gradonačelnik Novog Pazara bila je žena, od 2002. do 2006. godine na prijedlog SDA Sandžaka, od 11 načelnika odjeljenja u gradskoj upravi u Novom Pazaru, 6 su bile žene, od dva načelnika gradskih Uprava jedna je bila žena, naravno na prijedlog SDA Sandžaka. Na našim izbornim listama prije zakonom utvrdjene obaveze uvijek je bilo najmanje 30% žena.

- moji lični  stavovi podudaraju se sa zvaničnim stavovima SDA Sandžaka pa mi je zato lako I da ih prezentiram I da se borim za njihovu realizaciju:

1 ) Održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja posebno Sandžaka. U ovom slučaju hoćemo ista mjerila za sve, hoćemo da ulaganja u  nedovoljno razvijena područja budu veća, da se odezbjedi infrastruktura potrebna za održivi razvoj I da se na taj način stvore uslovi za razvoj privrede. Umjesto rješavanja socijalnih problema, hoćemo uslove da gradjani obezbjedjuju egzistenciju svoje porodice svojim radom I od korisnika socijalne pomoći postanu poreski obveznici. Hoćemo  da maksimalno koristimo prirodne resurse kojima Srbija raspolaže, da Srbija bude hraniteljica Evrope a ne obrnuto.

Hoćemo  veću podršku aktivnijem učešću žena u svim segmentima djelovanja. Kao što sam I rekla, KORNRP trenutno realizuje projekat finansijske podrške ženama u agrobiznisu u regionu Sandžaka I dijela Istočne Srbije, koji ja vodim. Sredstva koja KORNRP dodjeljuje za podsticaj ženskog preduzetnišva su mala ali je zato korak ka afirmaciji žena na ovaj način veliki. Planiramo realizaciju novog projekta za jačanje ženskog I omladinskog preduzetnišva uopšte

Druge programske oblasti na kojima SDA Sandžaka aktivno radi su:

  -Demokratizacija društva u svim sferama života;

 - Maksimalna afirmacija i unapredjenje ljudskih prava i sloboda;

 - Ravnopravnost naroda, zaštita i unapređenje prava manjinskih zajednica i nacionalnih manjina, u skladu sa medjunarodnim normama;

 - Punopravno članstvo Srbije u Evropskoj Uniji i druge evropske i evroatlanske institucije, organizacije i regionalna saradnja;

 - Očuvanje, zaštita i unapređenje individualnih i kolektivnih prava bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji, I Djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu;

 - Briga o porodici, očuvanje i unapređenje bošnjačkog identiteta i tradicionalnih vrijednosti u porodičnom i javnom životu, zaštita javnog morala;

Žensko  mišljenje I angažovanje na realizaciji svih ovih ciljeva, mora se priznati,  je veoma značajno. Mi to cijenimo. Pa zato SDA Sandžaka podržava I primjerima iz svoje dvadesetogodišnje prakse pokazuje da   žene u politici I javnom životu uopšte, daju veliki doprinos društvu I da njihov glas na izborima nije samo jedan “Glasić više ili manje” pa se za njega treba I boriti.

Naši će programski ciljevi sigurno podstaći žene na veće angažovanje, a njihov glas  na izbornim mjestima pomoći realizaciju naših ciljeva.

Zato na kraju: glasajmo za žene jer „njihova su mjerila drugačija, a njihova osjećanja dublja i toplija, I one se  ne boje ni drugih ni drugačijih...“

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37