Učitavanje sajta

Vijesti

Konstituisana SO-e Novi Pazar

Konstituisana SO-e Novi Pazar

Novi op?tinski parlament u Novom Pazaru konstituisan je danas. Predsjednica Op?tinske izborne komisije Zejnepa Kavrajic saop?tila je da je utvrdena lista od 47 odbornika nakon ?to su sve parlamentarne koalicije i partije dostavile prijedlog svojih odbornika. Na konstitutivnoj sjednici SO u Novom Pazaru prisustvovali su odbornici koalicije Lista za Sand?ak (27 odbornika) , koalicije DSS-NS (4 odbornika), G17 Plus (2 odbornika) i po dva odbornika koalicije SRS-SPS, Liberalno-demokratske partije i Ekolo?ke stranke Zeleni. Konstitutivnoj sjednici nije prisustvovalo 8 odbornika i to 6 iz SDP-a i 2 iz DS-a. Za predsjednika novopazarske skup?tine sa 37 glasova, izabran je gospodin Zekirija Dugopoljac (Lista za Sand?ak), za potpredsjednika Vujica Tiosavljevic (DSS - NS) a za sekretara SO-a, Selma Gud?evic.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP