https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Završeno je prvo zasjedanje Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju Srbije i Turske - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Završeno je prvo zasjedanje Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju Srbije i Turske

Završeno je prvo zasjedanje Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju Srbije i Turske

Završeno je prvo zasjedanje Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju Srbije i Turske

Nakon dvodnevnog zasjedanja, u Beogradu je uspjesno završen prvi Zajednički komitet za ekonomsku saradnju Srbije i Turske. Našu delegaciju, predvodio je dr. Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije, a predstavnike Vlade Republike Turske predvodio je Omer Dinčer, ministar rada i socijalne politike.

Prvo zasjedanje Zajedničkog komiteta imalo je za cilj analizu aktuelnih pitanja bilateralnih trgovinsko-ekonomskih odnosa i identifikovanje zajedničkih aktivnosti dveju vlada radi unapređenja ekonomske saradnje u narednom periodu.

Zatvarajuċi prvo zasjedanje ministar dr. Sulejman Ugljanin izjavio je: „Želim i ovom prilikom da ponovim da je tokom prošle godine izmedju Srbije i Turske potpisano nekoliko sporazuma značajnih za odvijanje bilateralne ekonomske saradnje. Time je stvorena institucionalna osnova za dalje unapređenje trgovinsko-ekonomskih odnosa. Na upravo okoncanom Komitetu za ekonomsku saradnju razmotrene su oblasti od obostrane važnosti:

Bilateralna trgovina i aktivnosti koje ċe biti preduzete na promociji trgovine i investicija u narednom periodu, kao i saradnja u oblasti slobodnih zona
Energetika, industrija, poljoprivreda i tehnička saradnja u tim oblastima
Saradnja u transportu i turizmu, kao i moguċnosti investiranja, uključujuċi saradnju na treċim tržištima
U oceni bilateralnih trgovinskih odnosa konstatovano je poveċanje robne razmene, ali i činjenica da ona još uvek ne odražava stvarne potencijale dvije zemlje. Zajednički je postavljen cilj da ona u narednom periodu dostigne cifru od 450 do 500 miliona dolara. Ostvarenju tog cilja doprinijeċe nedavno stupanje na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini, kojim je liberalizovan promet velikog broja roba u medjusobnoj razmjeni. U prilog tome je i saradnja dogovorena Memorandumom o razumijevanju za promociju uzajamnih investicija i tehničke saradnje u slobodnim zonama izmedju dvije zemlje koji ċe se uskoro potpisati.

U oblasti energetike razgovarano je o očekivanjima na planu realizacije energetskih potreba i perspektivama saradnje u oblasti obnovljivih izvora energije (vetar, male hidroelektrane, sunčevo zračenje).

Za oblast industrije istaknute su moguċnosti i značaj viših oblika saradnje kao što su investiciona ulaganja, kooperacije, saradnja malih i srednjih preduzeċa, klastera, zajednički nastupi na tržištima treċih zemalja i drugo.

U poljoprivredi dogovoreno je preuzimanje turskih iskustava iz domena vodoprivrede, zaštite bilja, kao i zajedničko istraživanje i unapredjenje saradnje u oblasti ribarstva. Pored poljoprivrede tehnička pomoċ i programi za obuku dogovoreni su i za bankarstvo, osiguranje, spoljnu trgovinu i poreski sistem.

U oblasti saobraċaja Komitet je ukazao na potrebu održavanja redovnih sastanaka Mešovite Komisije za medjunarodni prevoz robe, kao i za nastavak pregovora izmedju dva avioprevoznika o strateškom partnerstvu.

Strane su odlučile da podrže zajednička ulaganja, obrazovanje, razmenu informacija i eksperata, propagandnih aktivnosti i učešća na sajmovima u oblasti turizma. U tom cilju razmatrana je mogućnost osnivanja posebnog Komiteta za turizam koji bi se bavio pitanjima iz ove oblasti.

U oblasti investicija Turska strana je prenela spremnost turskih kompanija da uzmu učešće u infrastrukturnim, projektima stanogradnje i putne infrastrukture, koji će se realizovati u Srbiji, kao što su deonice magistralnih puteva Novi Pazar - Sjenica/Aljinoviće i Novi Pazar - Tutin i tri deonice autoputa Beograd - Boljare, takozvani Koridor XI, koji imaju strateški značaj za Republiku Srbiju.

Strane su se složile da ohrabre svoje privrednike radi uspostavljanja bližih kontakata sa ciljem istraživanja investicionih mogućnosti u obe zemlje, kao i na trećim tržištima kroz zajedničke investicione projekte i aktivnosti pružanja tehničkih usluga. Ova pitanja razmatrana su na upravo završenom Poslovnom savetu, na kome je učešće uzelo preko 50 poslovnih ljudi iz Turske i Srbije.

Dogovoreno je da sledeći sastanak Komiteta bude održan u Ankari 2011. godine i naglašen je značaj održavanja redovnih sastanaka Komiteta radi analiziranja realizacije i postizanja dogovora za dalje zajedničke aktivnosti u pravcu jačanja ekonomske saradnje izmedju dve zemlje.

I na kraju želim svima da se zahvalim što su uzeli učešċe u ovom za sve nas značajnom prvom zasedanju Zajedničkog Komiteta" zaključio je Ugljanin.

Nakon završne reči ministri Dinčer i Ugljanin potpisali su Protokol sa prvog zasedanja Zajedničkog Komiteta za ekonomsku saradnju Republike Srbije i Republike Turske.

 

Foto FoNet

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37