Učitavanje sajta

Vijesti

Programsko jedinstvo

Programsko jedinstvo

Predsjednici dvije bošnjačke političke stranke sa najvećim izbornim legitimitetom, predsjednik SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin i predsjednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić potpisali su u Glavnom uredu Vijeća, Sporazum o formiranju programske većine u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, najvišeg predstavničkog i političkog tijela Bošnjaka u Republici Srbiji.

Programski ciljevi u budućem radu BNV-a su:

 1. Ostvarivanje svih individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka koja su garantirana Ustavom Republike Srbije;
 2. Potpuna reforma zakonodavstva u oblasti prava i sloboda manjinskih naroda;
 3. Prenošenje osnivačkih prava javnih institucija i organizacija od posebnog značaja za Bošnjake na Bošnjačko nacionalno vijeće;
 4. Ostvarivanje prava Bošnjaka na obrazovanje na bosanskom jeziku i pismu u javnim odgojno-obrazovnim ustanovama na osnovu prava stečenog rođenjem, bez obaveze dodatnog izjašnjavanja;
 5. Ostvarivanje prava Bošnjaka na učešće na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, na osnovu prava stečenog rođenjem, bez obaveze dodatnog izjašnjavanja radi upisa u poseban birački spisak;
 6. Osnivanje Javnog medijskog servisa na jezicima manjinskih naroda;
 7. Usaglašavanje nacionalne strukture zaposlenih u sudstvu, tužilaštvu, policiji i drugim državnim organima i službama sa javnim ovlaštenjem u Sandžaku, sa nacionalnom strukturom stranovništva u sandžačkim opštinama;
 8. Rasvetljavanje i procesuiranje svih ratnih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku;
 9. Usvajanje Rezolucije o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici u Narodnoj Skupštini Republike Srbije;
 10. Tražiti od Skupštine Srbije i skupština lokalnih samouoprava gdje žive nacionalne manjine da najmanje jednom godišnje razmatraju izvještaj o položaju i stepenu ostvarivanja prava manjinskih naroda;
 11. Sprovođenje ustavnih reformi sa ciljem da se Bošnjacima Ustavom Republike Srbije utvrdi status naroda, a bosanskom jeziku ravnopravan status sa srpskim jezikom i pismom i promjena sadržaja i izgleda himne, grba i zastave Republike Srbije;
 12. Punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji i NATO;
 13. Obezbjeđivanje prava Bošnjacima Sandžaka da uspostavljaju i razvijaju sve vrste odnosa i saradnje sa Bošnjacima Bosne i Hercegovine, koji ne mogu biti manjeg obima od specijalnih i paralelnih odnosa i saradnje srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine sa svojim matičnim narodom u Srbiji;
 14. U cilju očuvanja bošnjačkog nacionalnog identiteta i tradicionalnih vrijednosti Bošnjaka Sandžaka, udruženjima registrovanim u zemljama domaćina u dijaspori utvrditi zvaničan status člana Bošnjačkog nacionalnog vijeća;
 15. Potpisnice ovog sporazuma su saglasne da sva prava koja ima Srpska pravoslavna crkva, istovjetna prava treba imati i Islamska zajednica, te će potpisnice ovog sporazuma založiti i doprinijeti jedinstvu Islamske zajednice, sa sjedištem u Novom Pazaru i duhovnim centrom u Sarajevu, uz podršku Rijaseta u BiH i Dijaneta u Turskoj;
 16. Intenzivirati borbu protiv kriminala i korupcije, naročito protiv zloupotrebe javnih finansija;
 17. Kandidiranje materijalnih i nematerijalnih dobara za listu elemenata kulturnog nasljeđa Republike Srbije kao i nominiranje za UNESCO-listu svjetske kulturne baštine.
 18. Izraditi strategiju za izmjenu i usklađivanje imena ulica, naselja i ustanova koja nisu u skladu sa bošnjačkom kulturom u mjestima gdje su Bošnjaci većina;
 19. Vijeće će raditi transparentno, uz medijsko praćenje zasijedanja Skupštine.
 20. Nastavak razvoja obrazovanja Bošnjaka na bosanskom jeziku u duhu bošnjačke kulture u osnovnim, srednjim školama i na univerzitetima;
 21. U saradnji sa nadležnim institucijama, podstaći rekonstrukciju, revitalizaciju i temeljnu obnovu Stare čaršije u Novom Pazaru i njeno etabliranje kao otvorenog nacionalnog muzeja i kulturno-historijskog spomenika nulte vrijednosti;
 22. U saradnji sa nadležnim institucijama, podstaći rekonstrukciju, revitalizaciju i temeljnu obnovu Sjeničke tvrđave i njeno etabliranje kao otvorenog nacionalnog muzeja i kulturno-historijskog spomenika nulte vrijednosti.
 23. Osnovati i izgraditi Bošnjački kulturni centar u Novom Pazaru, u čijem sastavu će biti bošnjački muzej, bošnjački arhiv, bošnjačka biblioteka, bošnjačko pozorište, izdavačka kuća i bošnjački mediji i institut za bosanski jezik i bošnjačku književnost;
 24. Izgraditi memorijalni centar Hadžet;
 25. Osnivanje fonda za besplatne udžbenike na bosanskom jeziku;
 26. Nastavak relaizacije projekta „Program povratka i održivog opstanka prognanih i interno raseljenih Bošnjaka Opštine Priboj“
 27. Podrška Odsjeku bosanski jezik i bošnjačka književnost na Internacionalnome univerzitetu u Novome Pazaru i inicijativa za osnivanje istog na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i
 28. Formirati redakciju na bosanskome jeziku pri javnim servisima Radio televizija Srbije i Radio televizija Vojvodine.

 

 

Tagovi:
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP