Učitavanje sajta

Vijesti

Prijedlog Budžeta za 2021. za SDA Sandžaka neprihvatljiv (Video)

Prijedlog Budžeta za 2021. za SDA Sandžaka neprihvatljiv (Video)

Narodni poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović je u raspravi o Budžetu Republike Srbije za 2021. godinu naglasio da u Srbiji postoji važeći Zakon o planskom sistemu Republike Srbije i on je donijet u sklopu ispunjavanja uslova u procesu EU integracija u ovoj skupštini 2018. godine, koji u članu 5. ovog definiše dokumente razvojnog planiranja kao što su  lan razvoja; investicioni plan; prostorni plan Republike Srbije i plan razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

 „Zakon o planskom sistemu u članu 53. jasno kaže da će se Plan razvoja usvojiti najkasnije 1. januara 2020. godine.

Ovaj plan razvoja ne samo da nije usvojen do 1. januara 2020. godine, nego nije usvojen do danas. Ovaj Zakon se konstantno krši gotovo godinu dana i pokazuje nam da kršenje ovog zakona možda najbolje pokazuje koliko se zapravo ovdje radi neplanski, nesistemski i što je najvažnije, netransparentno.“ – istakao je Imamović.

Bez ovih planova mi nemamo osnovne parametre po kojima možemo pratiti uspješnost jedne, druge ili treće Vlade i ovo je dokaz koliko se ovdje Zakoni donose samo radi reda, a ne radi unapređenja sistema.  

Imamović je istakao da čitajući prijedlog Budžeta nismo uspjeli naći nijedan konkretan razlog zašto bi bilo ko iz Sandžaka ili Preševske doline trebalo da glasa za njega.

„Ako krenemo redom, počevši sa listom kapitalnih projekata vidimo da se u ovoj, kao ni u naredne dvije godine ne planira nijedan jedini kapitalni projekat u Sandžaku.

Ovo je naročito važno imajući u vidu devastirano stanje u kome se nalazi zdravstveni sistem u Sandžaku.“ – rekao je Imamović.

Za SDA Sandžaka je neprihvatljivo da se u ovom prijedlogu budžetu nije našlo mjesta za projekat izgradnje Kliničkog centra u Novom Pazaru, rekao je Imamović i naglasio zašto ovaj projekat morao biti jedan od prioriteta obzirom u kakvim uslovima se liječe naši građani i koliko ljudi gravitira ovom regionalnom centru.

 „Nije mi jasno zašto se i ostali narodni poslanici iz naših gradova, ne zalažu za ovaj Klinički centar, nebitno da li se radi o predstavnicima Bošnjaka ili Srba, u tom Kliničkom centru se neće liječiti samo jedni ili drugi. On treba da koristi svim našim građanima. Svi naši građani su se liječili po devastiranim bolničkim hodnicima. Zato mi nije jasno da se samo mi ovdje borimo za taj Klinički centar.“ – zapitao se Imamović tokom svog izlaganja na sjednici Skupštine Srbije.

U okviru ove tačke razmatra se i davanje saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu.

„Zašto ovaj plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ne predviđa refundaciju troškova građanima koji su bili prinuđeni da sami plaćaju lijekove i drugu terapiju koja im je bila potrebna za liječenja od Covida19 iako su imali zdravstveno osiguranje?

Hiljade i hiljade naših građana nisu imali drugog izbora nego da sami kupuju antibiotike, vitamine, pa čak i plaćaju infuzije i dolazak tehničara kod kuće.

Mnogo toga se ima zamjeriti našem fondu za zdrastveno osigurnje, ali takvo ponašanje omogućuje apsolutni monopol koji drži.  Ovo stanje se mora promijeniti, za početak insistiranje na refundaciji kompletnih troškova osiguranicima koji su liječenje plaćali iz svog džepa, pa makar  i građanskim tužbama.“ – rekao je Imamović.

„Kada je u pitanju izgradnja putne i željezničke infrastrukture, pohvalno je što su opredjeljena sredstva za izgradnju autoputa E-763 Preljina-Požega,

to je autoput koji će kasnije preko Duge Poljane povezati gradove Sandžaka i sa Beogradom, Podgoricom, mrežom autoputeva ka Sarajevu i Prištini.

Međutim, za dionicu od Požege do Boljara nisu predviđena sredstva, a da bi se krenulo u eksproprijaciju zemljišta i ovdje je potrebno uraditi Plan posebne namjene.

Za regionalnu saradnju, kako na ekonomskom tako i društvenom planu dobri putevi igraju važnu ulogu i nama je zadovoljstvo da smo bili pokretači tog projekta i aktivni sudionici jer smo kao dio Vlade sa budžeta ministarstva finansirali izradu projektne dokumentacije upravo za ovu dionicu autoputa koja počinje sa radom.

Rehabilitacija puta Novi Pazar – Tutin također zaslužuje pohvalu, zahvaljujući dobroj saradnji Srbije i Turske, stanovnici ova dva grada u Sandžaku će imati bolju, kvalitetniju i bržu vezu, a ja se nadam da će to vrlo brzo postati jedan grad.

Očekujemo da i putni pravac Novi Pazar – Sjenica u najskorije vrijeme nađe svoje mjesto Što se željeznice tiče, mi ne možemo da prihvatimo činjenicu da ni nakon više od 100 godina težnje Novog Pazara da se poveže željeznicom sa ostatkom zemlje i svijeta, ova stavka nikako da nađe svoje mjesto u Budžetu. Da bi se Novi Pazar povezao u željeznički sistem, potrebno je izgraditi 20km pruge.

Nema ni sredstava predviđenih za izgradnju gasovoda Aleksandrovac-Kopaonik-N.Pazar-Tutin. Posljednjih mjeseci, građani Novog Pazara su svakodnevno izloženi vazduhu koji je jedan od najzagađenijih na svijetu, zato je izgradnja ovog gasovoda od izuzetne važnosti.

Na kraju želim da se osvrnem i na finansiranje nacionalnih vijeća.

Sam naziv ove budžetske linije je za nas problematičan;

Kaže dotacije Nevladinim organizacijama, ja ne znam koji je ovo put po redu da u ovom domu naglašavam da nacionalna vijeća nisu nevladine organizacije, da su to po Ustavu I zakonima organi manjinske samouprave koji se biraju na direktnim izborima.

Tih savjeta ima 23 i oni predstavljaju gotovo trećinu ukupnog stanovništva Republike Srbije, zato je neprihvatljivo da oni i na ovaj način budu tretirani kao nevladine organizacije.

Koordinacija 23 nacionalna vijeća se nakon sastanka sa resornom ministarkom obratila dopisom u kome od ministarke I Vlade zahtjevaju da se odustane od planiranog umanjenja od 20% koje je predviđao posljednji rebalans budžeta. S’ obzirom da se zakonski od toga nije odustalo, vi ste na zasijedanju rekli da ćete sa resornom ministarkom naći način kako da vijećima prebacite sredstva. To do danas nije učinjeno, možda možete da nam kažete zašto?

Nacionalna vijeća su također zahtjevala da njihova sredstva predviđena ovim prijedlogom Budžeta za 2021. godinu budu udvostručena imajući u vidu da su u ovo vrijeme krize nacionalna vijeća, iako njihova ovlašćenja ne pokrivaju oblast zdravstva, pomagala zdravstvanom sistemu i građanima, čime su je znatno ugrožena njihova osnovna djelatnost.

Mi smo amandmanima pokušali da intervenišemo u pravcu zahtjeva koji su predstavnici 23 nacionalna vijeća podnijeli Vladi, nadam se da ćete to prilikom rasprave u pojedinostima uvažiti.“  

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP