Učitavanje sajta

Vijesti

VEĆOM ZASTUPLJENOŠĆU BOŠNJAKA U PRAVOSUĐU I POLICIJI DO VLADAVINE PRAVA

VEĆOM ZASTUPLJENOŠĆU BOŠNJAKA U PRAVOSUĐU I POLICIJI DO VLADAVINE PRAVA

U prostorijama Centralnog izbornog štaba liste „Samoopredjeljenje“ danas je održana konferencija za novinare na kojoj se obratio Prof. dr. Hasim Mekić, kandidat sa liste.

Program izborne liste „Samoopredjeljenje“ predstavlja odgovor na ključne statusne, nacionalne i političke probleme i potrebe bošnjačkog naroda u Sandžaku i Srbiji,  Jedan od programskih ciljeva jeste i usaglašavanje nacionalne strukture zapošljenih u sudstvu, tužilaštvu, policiji i drugim državnim organima i službama sa javnim ovlaštenjima u Sandžaku, sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama.

Realizacija ovog programskog cilja je bitna kako bi se uspostavila vladavina prava u Sandžaku i zaustavili efekti diskriminatorske politike državnih organa prema Bošnjacima.

Država Srbija mora pripremiti posebne mjere za povećanje zastupljenosti Bošnjaka u sudstvu, tužilaštvu, policiji, inspekcijskim službama. i drugim državnim organima i službama sa javnim ovlašćenjima u Sandžaku.

Svi ovi zahjtevi su sadržani u zahtjevima Bošnjačkog nacionalnog vijeća za reviziju Akcionog plana za manjinske narode u okviru pregovaračkog poglavlja 23.

Usaglašavanje nacionalne strukure zapošljenih u državnim organima i službama sa javnim ovlašćenjima u Sandžaku, sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama predstavlja realnu potrebu bošnjačkog naroda u Sandžaku i Republici Srbiji i zbog toga se i nalazi u programu naše liste.

Ukoliko država Srbija želi da uđe u Evropsku uniju i da postane demokratska i pravna država mora se poštovati nacionalni sastav stanovništva pri zapošljavanju u pomenutim službama. Time bi se primjenila dva osnovna principa – princip jednakosti i princip uravnoteženosti kako bi se doprinijelo boljem uspostavljavanju odnosa u državi, odnosa države prema grupi, odnosa grupe prema grupi, odnosa pojedinca prema grupi, odnosa pojedinca prema državi. Kvalitet tih odnosa govori o kakvom se društvu radi, o kakvoj se državi radi.

Iskoristio bih ovu priliku i da pozovem Bošnjake u Sandžaku da se upišu u poseban birački spisak. Biračko pravo jedino se može iskoristiti ukoliko ste upisani u birački spisak koji se zatvara 19. oktobra. 

Na kraju, poštovani Bošnjaci pozivam vas da 4. novembra na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće date podršku listi “Samoopredjeljenje – dr. Sulejman Ugljanin” koja se nalazi pod rednim brojem 1. i time sebi i svojoj porodici osigurate sretnu sadašnjost i sigurnu budućnost.

Tagovi:
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP