https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Kosovo za Sandžak - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Kosovo za Sandžak

Kosovo za Sandžak

Predstavnici nevladine organizacije „Kosovo za Sandžak“ profesor Ismet Azizi i dr. Kenan Kurtagić posjetili su danas Bošnjačko nacionalno vijeće u Novom Pazaru.

Profesor Azizi, predsjednik udruženja, upoznao je rukovodstvo Vijeća sa ciljevima i programima ove organizacije i naglasio da je bitan cilj da vrati pažnju javnosti na Sandžak kao jednu ekonomski najnerazvijeniju regiju na Balkanu.

Predstavnici Vijeća upoznali su goste sa statusom Vijeća, planovima, progarmima i projektima iz oblasti od značaja za Bošnjake u skladu sa zakonima Srbije i Crne Gore.

Goste su primili članovi predsjeništva BNV-a pri čemu je pokrenuta inicijativa za dodjelu konsultativno-participativnog statusa ovoj nevladinoj organizaciji.

Na ovaj način se otvara mogućnost zajedničke realizacije projekata od značaja za očuvanje i unapređenje identiteta Albanaca i Bošnjaka Sandžaka i brži ekonomski razvoj ove nerazvijene regije.


Kosovo for Sandzak

Representatives of the NGO “Kosovo for Sandzak”, Professor Ismet Azizi and M.D. Kenan Kurtagic visited Bosniak National Council in Novi Pazar today.

Professor Azizi, president of the association, introduced the leadership of the Council with the goals and programs of this organization and emphasized that the goal is important to restore the public’s attention to Sandzak as one economically most underdeveloped region in Balkans.

Representatives of the Council introduced the guests with the status of the Council, plans, programs and projects in the areas significant for Bosniaks in accordance with the laws of Serbia and Montenegro.

Guests were received by the members of the Council’s presidency, where initiative for the consultative and participatory status for this NGO started.

In this way, it opens up the possibility of joint implementation of projects of importance to the preservation and promotion of the identity of Albanians and Bosniaks in Sandžak, and faster economic development of the underdeveloped regions.

 
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37