https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Op?tina Novi Pazar bila je domacin treceg sastanka Asocijacije op?tina i gradova - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Op?tina Novi Pazar bila je domacin treceg sastanka Asocijacije op?tina i gradova

Op?tina Novi Pazar bila je domacin treceg sastanka Asocijacije op?tina i gradova

Op?tina Novi Pazar bila je domacin treceg sastanka Asocijacije op?tina i gradova

Op?tina Novi Pazar bila je domacin treceg sastanka Asocijacije op?tina i gradova kojem je prisutovalo preko 40 predsjednika op?tina i dva gradonacelnika Ni?a i Kragujevca. Predsjednik Stranke Demokratske Akcije Sand?aka i op?tine Novi Pazar i domacin sastanka dr Sulejman Ugljanin rekao je da svi ovi zahtjevi koje smo culi na dva prethodna sastanka u Kragujevcu i Jagodini i danas u Novom Pazaru trebamo da uputimo Vladi Srbije. Istina je da je Vlada Srbije mocna a gradovi i op?tine imaju velike probleme. Gradonacelnik Kragujevca Veroljub Stevanovic zatra?io je od Vlade Srbije da ucini sve kako bi se usvojio novi zakon o imovini lokalnih samouprava. On je jo? dodao da predsjednici op?tina moraju jedinstveno nastupati prema Vladi Srbije. Asocijacija op?tina i gradova zatra?ila je da se usvoji zakon o finansijama koji bi bio povoljniji za op?tine.Takode je zatra?eno od Vlade Srbije da uredbom vrati op?tinama imovinu koje sada koriste Srbija?ume i Srbijavode. Vlade Srbije treba da ovim zahtjevima Asocijacije op?tina i gradova posveti posebnu sjednicu, poruceno je sa sastanka. Podr?ana su zakonska rje?enja po kojima op?tine mogu da se zadu?e u visini polovine bud?eta za proteklu godinu i da mogu biti garant i za svoja javna preduzeca. Na sastanku su predlo?ena rje?anja zajednickih problema lokalnih samouprava. Takode je odluceno da se naredni sastanak Asocijacije op?tina i gradova odr?i u Beogradu u Skup?tini Srbije.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37