Učitavanje sajta

Vijesti

Priprema za sastanak predsednika op?tina i gradova koji ce biti odr?an u Novom Pazaru 16. jun idu ...

Priprema za sastanak predsednika op?tina i gradova koji ce biti odr?an u Novom Pazaru 16. jun idu dobro

?Priprema za sastanak predsednika op?tina i gradova koji ce biti odr?an u Novom Pazaru 16. idu dobro. U organizacioni odbor su ukljuceni predstavnici svih javnih preduzeca, ustanova i institucija koji se na bilo koji nacin doticu ovog sastanka, postoji veliko raspolo?enje da svako da svoj puni doprinos da se ti ljudi prijatno osecaju u na?em gradu. ?to se tice samog sastanka to je organizacija u okviru Stalne konferencije gradova i op?tina, jedne zvanicne institucije i to je poku?aj da se na ovaj nacin malo izvr?i, da ka?emo decentralizacija, ?to se tice dr?avnih funkcija i jednostavno spusti na nivo ?to bli?i gradanima, ovo je poku?aj da se u okviru stalne konferencije gradova i op?tina formiraju efikasni mehanizmi koji ce moci da pomognu op?tinama da re?avaju svoje probleme i da predstavljaju interese op?tina u Vladi i drugim dr?avnim institucijama. ?to se tice Novog Pazara, dolaskom ovih 69 predsednika op?tina koji su potvrdili svoj dolazak i dva gradonacelnika, otvara se jedna nova stranica na politickoj sceni, i Republike i dr?ave, gde se stvara jedna nova pozitivna politicka klima i gde ce ljudi moci da sami stvore jednu sliku o Novom Pazaru, da mnogi od njih koji nikada nisu bili u Novi Pazar moci ce da vide i na? grad i sva druga znamenja koja su vrlo znacajna ne samo za na? grad nego za zemlju u cjelini. Pored ostalog treba da znamo da jedan od razloga ?to smo mi organizatori ovog skupa, pored i?ra?ene ?elje svih ucesnika skupa, mi smo prihvatili to sa ciljem da otvorimo ne samo politicku nego i ekonomsku i kulturnu i svaku drugu saradnju: Novi Pazar, Sjenica i Tutin imaju sve vi?e proizvodne kapacitete i na?im proizvodacima je potrebno tr?i?te. Na ovaj nacin imacemo priliku da se i u tim oblastima ?ivota zbli?imo i da otvorimo jednu saradnju, kako ka?u ekonomisti novac ne poznaje za granice i da cemo na taj nacin pribli?iti gradove i ljude jedne drugima.? - rekao je predsjednik Uglajnin obracajuci se prisutnim novinarima.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP