Učitavanje sajta

Vijesti

Ugljanin radi u skladu sa zakonom

Ugljanin radi u skladu sa zakonom

Gostujuci na Radiju Beograd, u emisiji ?U sredi?tu pa?nje?, generalni sekretar Koalicije ?Lista za Sand?ak? Nermin Bejtovic je rekao da: ?Predsjednik op?tine Novi Pazar, dr Sulejman Ugljanin, svoju funkciju predsjednika op?tine obavlja potpuno u skladu sa zakonom i svojim ovla?cenjima. Glavni proble u funkcionisanju lokalne samouprave u Novom Pazaru je potpuna opstrukcija i nezakonit rad skup?tinske vecine na celu sa Srpskom radikalnom strankom.? Bejtovic je istakao da cudi cinjenica da beogradski mediji ne daju skoro nikakvu pa?nju za koaliciju koju u Novom Pazaru i Sjenici cine Sand?acka demokratska partija Rasima Ljajica i Srpska radikalna straka Vojislava ?e?elja, a nasuprot tome poku?aji koalicije sa Srpskom radikalnom strankom od strane nekih drugih stranaka u Srbiji puni novinske clanke i TV emisije. ?Vidite na poku?aj saradnje sa Srpskom radikalnom strankom Demokratska stranka je u Negotinu raspustila svoj odbor i iz clanstva iskljucila sve odbornike. Demokratska stranka Srbije je pak u Novom Sadu ucinila istu stvar sa gradskim odborom svoje stranke. Svedoci ste bili kakva se medijska pompa digla oko situacije u op?tini Zvezdara. Medutim, o saradnji partija ministra za ljudska i manjinska prava Rasima Ljajica i Voislava ?e?elja u beogradskim medijima ni rijeci.? - dodao je Bejtovic. Govoreci o vrlo lo?em stanju u infrastrukturi i infrastrukturnim objektima u Novom Pazaru i cinjenici da godinama unazad u ovu op?tinu i ovaj region republicke institucije i Vlada nisu ulo?ili niti jedan dinar, Bejtovic je rekao: ?U nekoliko posljednjih mjeseci stvara se jedna nova klima u odnosima izmedu ovog kraja i Vlade Republike Srbije. Predsjednici op?tina Novi Pazar i Tutin, dr Sulejman Ugljanin i ?emsudin Kucevic, kao i narodni poslanici Koalicije ?Lista za Sand?ak? Bajram Omeragic i Esad D?ud?evic ulo?ili su puno znanja i umeca u stvaranju prave slike o Novom Pazaru i Sand?aku, odnosno o gradanima iz ove regije. Rezultati ovakvog rada su se najbolje mogli vidjeti kada su u posjetu op?tini Novi Pazar i predsjedniku op?tine do?li ministri u Vladi Republike Srbije, Velimir Ilic i Dragan Jocic. Posebno raduje cinjenica spremnosti Vlade Republike Srbije, koju je gradanima prenio ministar Ilic, da ce u narednom periodu Vlada Republike Srbije posvetiti vecu pa?nju ovoj regiji i da ce konkretno sa finansijskom sredstvima pomoci u rje?evanju infrastrukturnih problema u Novom Pazaru i ovoj regiji. Tu prije svega se misli na izgradnju zaobilaznice oko Novog Pazara, rekonstrukcija i izgradnja regionalnih puteva Novo Pazar ? Tutin i Novo Pazar ? Golija, kao i mogucnosti da krrak Auto-puta Beograd - Jadran prode preko Pe?terske visoravni.? - reako je Generalni sekretar Koalicije ?Lista za Sand?ak? Nermin Bejtovic gostujuci na talasima Radija Beograd.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP