Učitavanje sajta

Vijesti

Prava Bošnjaka na čekanju

Prava Bošnjaka na čekanju

Prava Bošnjaka na čekanju

Danas je u prostorijama centrale Stranke demokratske akcije Sandžaka održana konferencija za štampu odborničkog kluba Bošnjačke liste za evropski Sandžak na kojoj se medijima obratio zamjenik šefa odborničkog kluba, Ahmedin Škrijelj. Tema konferencije bila je posljedna sjednica Skupštine grada Novog Pazara.

Zbog važnosti teme izjavu Ahmedina Škrijelja prenosimo u cjelosti.

"Povod održavanja ove konferencije za štampu, odnosno mog obraćanja javnosti u ime odborničkog kluba "Bošnjačke liste za evropski Sandžak" jesu komentari koji su se čuli na posljednjoj sjednici novopazarske Skupštne na kojoj je odbornički klub "Bošnjačke liste" predložio tri tačke kao dopunu dnevnog reda.

Odmah na početku želeo bi da istaknem da je Stranka demokratske akcije Sandžaka, koja čini okosnicu koalicije "Bošnjačka lista za evropski Sandžak", legitimni predstavnik Bošnjačkog naroda u Sandžaku, odnosno Srbiji već 21 godinu. U tom period ona se zalagala da u okviru demokratske utakmice ostvari svoje programske ciljeve pridobijanjem birača, učešćem na slobodnim izborima kao i učešćem u radu predstavničkih tijela i organa vlasti, srazmerno svom uspjehu na izborima.

Osnovni programski ciljevi koje bi ovom prilikom želeo da istaknem a vezani su za ovu konferenciju jesu:
1) Očuvanje, zaštita i unapređivanje individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka kao i ostalih manjniskih naroda u skladu sa međunarodnim normama i standardima;
2) Djelotvorno učešće Bošnjaka u svim sferama života, kao i
3) Maksimalna afirmacija ljudskih prava i sloboda.

U realizaciji ovih programskih načela nailazili smo na otpor nekada cjelokupne državne strukture i državnog aparata, a kasnije na otpor pojedinih državnih organa i određenih pojedinaca.
Bez obzira na sve to, uspjeli smo da postignemo odnosno ostvarimo mnogo, a kad to kažem prevashodno mislim da donošenje zakona i ostalih pravnih akata, čija implementacija nažalost nije išla brzinom kojom smo mi očekivali i koja je bila predviđena.

Svoje nezadovoljstvo činjenicom da se prije svega donijeti zakone u praksi nesprovode, kao i da bošnjački politički predstavnici nisu naišli ni na minimum razumijevanja i podrške, iznosimo već pune dvije godine.

Svojim učešćem u institucijama vlasti (Vladi i Narodnoj skupštini), dali smo ogroman doprinos u ispunjenju uslova koje je za ulazak u Evropsku uniju pred Srbijom postavila međunarodna zajednica, takođe svojim češćem u Vladi postigli smo neočekivano dobre rezultate na planu održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja.

Smatrajući neophodnim, stavove Stranke o nekoliko važnih pitanja, pretočili smo u tri odluke, tim odlukama dali formu koja je po nama prihvatljiva za sve odbornike i predložili skupštini grada donošenje tih odluka. Nažalost, te tri odluke, nisu uvrštene u dnevni red, jer nije bilo potrebne većine za to.

Dužan sam da obavijestim javnost da je naš prijedlog uslijedio u vremenu kada je već od strane najviših državnih organa i funkcionera dato obećanje da će se u kratkom vremenskom periodu pristupiti otklanjanju problema koje tretiraju i kojima se bave odluke koje smo predložili.
Mi smo predložili donošenje sledećih odluka:

1) Odluka o pokretanju inicijative za deblokadu ustavom i zakonom garantovanih prava Bošnjaka u Redpublici Srbiji;
Ovom odlukom predloženo je pokretanje inicijative kod Predsjednika Republike Srbije, Vlade Republike Srbije i predsjednice Narodne skupštine Republike Srbije i zatraženo hitno preduzimanje mjera, od strane nadležnih državnih organa, kojima će se Bošnjacima u Republici Srbiji omogućiti ostvarivanje Ustavom i zakonom garantovanih prava u oblasti obrazovanja, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma i kulture.
I pored činjenice da je Republika Srbija, nakon demokratskih promjena, uložila značajne napore na planu unapređenja položaja pripadnika manjinskih naroda u njoj, evidentno je da je usljed nečinjena državnih organa u posljednjih nekoliko godina zaustavljen process ostvarivanja nacionalnih prava pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Srbiji. Upravo ovom inicijativom, želeli smo da se zatraži intervencija nosioca najviše državne vlasti u Republici Srbiji da u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima preduzmu neophodne mjere kojim će se Bošnjacima u Republici Srbiji omogućiti konzumiranje individualnih i kolektivnih prava zajemčenih Ustavom i zakonom.

2) Odluka o pokretanju inicijative radi preduzimanja mjera u cilju usklađivanja rada državnih organa sa Ustavom i zakonom;
Ovom odlukom predloženo je pokretanje inicijative kod Predjsednika Republike, Vlade, MInistarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde Republike Srbije i zatražene smjene i razrješenja sa funkcija svih čelnih ljudi i ostalih zaposlenih u policiji, sudstvu, tužilaštvu i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, koji su učestvovali u nasilju i kršenju ljudskih prava sandžačkih Bošnjaka ili su prikrivali i potpomagali takvo i slično nezakonito postupanje.
Predlaganjem ove odluke i očekivanjem da ista bude usvojena od strane Skupštine grada želeli smo da ohrabrimo Predsjednika Republike, Vladu kao i ostale državne organe u čijoj je nadležnosti preduzimanje traženih mjera, da zarad interesa države koju vode i predstavljaju, interesa njenih građana a shodno svojim Ustavom i zakonom propisanim obavezama, u što kraćem roku private i pristupe realizaciji zahtjeva koji su istaknuti u ovoj inicijativi.
Ispunjenjem ovih zahtjeva Republika Srbija ubrzala bi svoj put ka EU a svojim građanima bošnjačke nacionalnosti poslala poruku da je Srbiji pravna država u kojoj niko ne može biti hapšen, proganjan i maltretiran zbog svoje nacionalne, vjerske i političke pripadnosti, odnosno da za one koji su to činili ili to i dalje čine nema mjetsa u državnim organima.
Iako su Bošnjaci nezadovoljni radom policije, suda, tužilaštva kao i zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, kao predlagači ove odluke očekivali smo da njenim usvajanjem i prosleđivanjem nadležnim državnim organima, Skupština grada da svoj puni doprinos ka stvaranju mabijenta u kome će svi građani Novog Pazara a posebno Bošnjaci, osječati ličnu, imovinsku i pravnu sigurnost.

3) Odluka o pokretanju inicijative za usaglašavanje nacionalnog sastava zaposlenih u policiji, sudstvu i tužilaštvu na teritoriji Grada Novog Pazara;
Ovom odlukom, takođe je predloženo da se pokrene inicijativa kod Predsjednika Republike, Vlade kao i ministarstava pravde i policijie i zatraži usaglašavanje nacionalnog sastava zaposlenih u policiji, sudstvu i tužilaštvu na teritoriji grada Novog Pazara sa nacionalnom strukturom stanovništva Novog Pazara prema rezultatima sa posljednjeg popisa stanovništva.
Članom 77. Ustava Republike Srbije propisano je da se pri zapošljavanjima u državnim organima vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. U Novom Pazaru broj Bošnjaka zaposlenih u policiji, sudstvu i tužilaštvu kao i u ostalim državnim organima nije proprcionalan učešću Bošnjaka u ukupnom broju stanovnika Novog Pazara. Shodno tome, donošenjem ove odluke od strane Skupštine grada, otišlo bi se korak dalje u nastojanjima i zahtjevima upućenim ka nosiocima najviše državne vlasti da u što kraćem roku preduzmu neophodne mjere i da se nacionalna struktura zaposlenih u nevedenih institucija uskladi sa nacionalnom struktorom stanovništva u NOvom Pazaru.

Odluke koje smo predložili, odnosno pitanja koja one tretiraju smatramo veoma važnim, jer se tiču svih građana pa smo očekivali normalnim i korisnim da iza njih stane gradska slupštna i odbornici koji je čine, što se nažalost nije desilo."

 

 

 

 

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP