Učitavanje sajta

Vijesti

Bo?njaci moraju biti aktivno ukljuceni u rad svih dr?avnih javnih slu?bi i institucija

Bo?njaci moraju biti aktivno ukljuceni u rad svih dr?avnih javnih slu?bi i institucija

Koalicija ?Lista za Sand?ak? je zadovoljna poslednjim izve?tajem Medunarodne krizne grupe i to posebno sa zakljuccima o polo?aju Bo?njaka i statusu Sand?aka u ovoj zemlji, kao i sa preporukama Medunarodne krizne grupe, Vladi Republike Srbije ?rekao je Nermin Bejtovic, generalni sekretar Koalicije u svojoj izjavi za Televiziju Bosne i Hercegovine (BHT). ?Ono ?to nas posebno raduje je cinjenica da je ovaj izve?taj Medunarodne krizne grupe iskljucio Sand?ak kao podrucje u kojem mo?e doci do krize bilo koje vrste i da u Sand?aku ne postoje politeicke snage ili druge grupe koje mogu izazvati krizu u ovom regionu. Za nas Bo?njake je va?na cinjenica da takvih snaga nema sa na?e, Bo?njacke, strane? rekao je Bejtovic i dodao da su oni veoma zadovoljni i sa preporukama Medunarodne krizne grupe Vladi Republike Srbije. ?Dr?ava mora prestati sa diskriminacijom i marginalizacijom ovog podrucja. Bo?njaci moraju biti aktivno ukljuceni u rad svih dr?avnih i javnih slu?bi i institucija. moraju se stvoriti uslovi da sve manjine zauzmu svoje mjesto u ovoj zemlji i u tom cilju potrebno je da Vlada Republike Srbije izvr?i reformu pravnog, policijskog i ekonomskog sistema na nivou dr?ave kao i da mora doci do regionalizacije i decentralizacije dr?ave? izjavo je Nermin Bejtovic, generalni sekretar Koalicije ?Lista za Sand?ak? za televiziju Bosne i Hercegovine (BHT).
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP