Učitavanje sajta

Vijesti

Tražimo da se hitno provedu mjere koje predlažemo i razgovore o status Sandžaka

Tražimo da se hitno provedu mjere koje predlažemo i razgovore o status Sandžaka

Stranka demokratske akcije Sandžaka održala je konferenciju za medije na kojoj je govorio Ahmedin Škrijelj, generalni sekretar Stranke. Izjavu prenosimo u cjelosti:

Imajući u vidu aktuelnu zdravstvenu situaciju u Sandžaku, izazvanu drastično povećanom smrtnošću građana, Stranka demokratske akcije Sandžaka, kao parlamentarna politička stranka, utvrdila je mjere koje je neophodno sprovesti kako bi se zaštitili životi i zdravlje građana Sandžaka i zatražila od  Vlade Srbije da se te mjere neodložno sprovedu.

Analizirajući mjere donijete od Vlade Srbije i tijela koja je ona obrazovala, konstatovali smo da se donijete mjere i proglašena vanredna situacija koriste na štetu bošnjačkog naroda.

Mjere koje se provode u Sandžaku zasnovane su na provođenju velikosrpskih političkih interesa isključivo sa ciljem da se kod Bošnjaka izazove psihoza straha, nesigurnosti i besperspektivnosti.

Bošnjački narod nema povjerenja u srpske državne organe i izražava opravdani strah da mjere koje preuzimaju imaju za cilj da se promjeni demografska slika u Sandžaku na štetu bošnjačkog naroda.

U ovoj vanrednoj situaciji posebnu opasnost predstavlja činjenica da zdravstvenim ustanovama u Sandžaku rukovode isključivo izvršioci velikosrpske politike i srpska vojska.

Zahtijevamo da srpska Vlada, drugi državni organi, krizni i štabovi za vanredne situacije na svim nivoima,  izvrše izmjene odluke o proglašenju vanredne situacije i iste usklade sa interesima građana, bez ugrožavanja njihovih građanskih sloboda, ljudskih, ekonomskih i socijalnih prava.

Stranka demokratske akcije Sandžaka zahtijeva od nadležnih:

  • da se hitno razriješe dužnosti direktor Opšte bolnice u Novom Pazaru Meho Mahmutović, direktor Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar Šefadil Spahić i koordinator Opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek zbog dugogodišnjeg urušavanja zdravstvenog sistema u Sandžaku;
  • da se pripadnici srpske vojske povuku iz zdravstvenih ustanova u Sandžaku i njihovu ulogu preuzme civilna zaštita;
  • da se vanredna situacija uvodi prvenstveno radi povećane smrtnosti građana,
  • da zdravstvene ustanove za svakog primljenog bolesnika obavezno vode istoriju bolesti sa svim pratećim dijagnostičkim pokazateljima;
  • da se za svakog preminulog porodici izda pisani izvještaj sa pokazateljima i dokazima o uzroku smrti;
  • da se porodicama primljenih bolesnika, koji su na liječenju, tokom liječenja omogući redovno i zvanično informisanje  kao i redovno i zvanično informisanje o ishodu liječenja;
  • da Zavod za javno zdravlje svakodnevno obavještava javnost o kvalitetu vazduha koji udišemo, kvalitetu vode za piće iz sistema vodosnabdijevanja građana i higijensko–epidemiološkoj situaciji;
  • da putem medija ukažu građanima o štetnim posljedicama koje mogu nastati po zdravlje ljudi nošenjem zaštitnih maski i druge opreme za jednokratnu upotrebu nepoznatog porijekla;
  • da nadležni državni organi i lokalne samouprave preuzmu odgovornost za finansijske i ekonomske posljedice građana i privrednih subjekata koje nastanu primjenom mjera štabova za vanredne situacije.

SDA Sandžaka poziva predstavnike Vlade Republike Srbije, Evropske unije i druge zainteresovane strane na dijalog o rješavanju statusa Sandžaka kao odgovora na sve probleme i sva otvorena pitanja.

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP