https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Međunarodnu konferenciju o Sandžaku organizovati bez odlaganja - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Međunarodnu konferenciju o Sandžaku organizovati bez odlaganja

Međunarodnu konferenciju o Sandžaku organizovati bez odlaganja

Generalni sekretar Stranke demokratske akcije Sandžaka Ahmedin Škrijelj uputio je danas pismo gospodinu Sem Fabriciu, Ambasadoru i šefu delegacije Evropske unije u R.Srbiji.

U pismu generalnog sekretara Stranke stoji:

"Vaša ekselencijo,

Poštovani ambasadore Fabrici,

Obavještavam Vas da smo primili pismo koje ste nam uputili u vezi sa dostavljenom Vam Platformom za rješenje statusa Sandžaka.

Vladavina prava i poštovanje osnovnih prava su civilizacijske tekovine koje su duboko utkane u programska akta Stranke demokratske akcije Sandžaka i upravo na tim principima je i formulirana Platforma koju smo Vam dostavili, a čiji je cilj rješavanje položaja bošnjačkog naroda u Sandžaku i statusa historijske regije Sandžak.

Europske i NATO integracije svih zemalja i naroda regiona naše su čvrsto i strateško opredjeljenje.

Manjinski akcioni plan, kojeg u Vašem pismu pominjete, mi ne priznajemo jer je isti nelegalan, nelegitiman i za bošnjački narod nije prihvatljiv.

Nelegalnost i nelegitimnost navedenog Akcionog plana proističe iz činjenice da nije razmatran na Republičkom savjetu za manjine, niti su se nacionalna vijeća manjina o njemu izjasnila.

Akcioni plan u postojećem obliku odnosno u sadržajnom smislu predstavlja otvorenu namjeru da se postojeći težak i neodrživ položaj bošnjačkog naroda u Sandžaku legalizuje, ali i da se nastavi sa vođenjem diskriminatorske politike prema bošnjačkom narodu.

Imajući u vidu da je sudbina bošnjačkog naroda vezana za status Sandžaka, na čijoj teritoriji su Bošnjaci autohton narod,  biološki opstanak bošnjačkog naroda uslovljen je rješavanjem statusa Sandžaka.

O svemu navedenom smo Vas u više navrata zvanično obavještavali, međutim do danas nije bilo pozitivnih pomaka u rješavanju problema i otvorenih pitanja koja postoje između bošnjačkog naroda i Sandžaka sa jedne strane i srpskih državnih organa sa druge strane.

S tim u vezi  a na osnovu svega navedenog, pozivam Vas da u saradnji sa centralnimm organima EU i drugim međunarodnim organizacijama pristupite organizovanju međunarodne konferencije o Sandžaku.

Shodno tome, ovim putem, takođe tražim da nas neodložno primite na razgovor u vezi sa iznijetim problemima i zahtjevima."

Tagovi:
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37