https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Specijalni status za Sandžak - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Specijalni status za Sandžak

Specijalni status za Sandžak

Predsjednik Stranke demokratske akcije Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin održao je danas Press konferenciju kao uvod za redovnu sesiju Kruga 99 u Sarajevu na kojoj će biti predstavljena Platforma za rješavanje statusa Sandžaka.

Predsjednik Ugljanin je rekao sljedeće:

“Polazeći od modela Badinterove komisije za trajno rješenje Jugoslovenske krize priznavanjem AVNOJ-evskih granica za međunarodne granice država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije i uspostavljanju specijalnog statusa za dijelove jugoslovenskih naroda koji ostaju izvan granica matičnih- nacionalnih država.

SDA Sandžaka sačinila je prijedlog za rješavanje statusa Sandžaka u okviru reforme političkog sistema Republike Srbije.

Prijedlog je zvanišno dostavljen nadlježnim organima Srbije, Crne Gore i međunarodne zajednice.

Osjećanje građana Sandžaka, posebno Bošnjaka, koji Bosnu doživljavaju kao svoju nacionalnu državu, ima utemeljenje u historjskim, pravnim i političkim činjenicama. Iz tih razloga ovu Platformu danas predstavljamo široj bosanskoj javnosti.

Definisanje Sandžaka kao zasebnog teritorijalno –političkog entiteta, sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću, predstavlja minimum za biološki opstanak i političku egzistenciju bošnjačkog naroda na prostoru Sandžaka.

Specijalni status za Sandžak, kao teritorijalno političke zajednice ravnopravnih građana i naroda u kome su Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi konstitutivni narodi, ključ je za rješavanje  političkih i teritorijalnih sporova susjednih država i naroda na Balkanu i treba biti nukleus regionalne stabilnosti i saradnje.

U skladu sa tim slijedeći tu politiku mira, razumjevanja za trajno rješenje jugoslovenske krize koje je predložila Badinterova komisija, građani Sandžaka su životno zainteresovani za suvjerenu Bosnu i Hercegovinu.

U tom smislu Sandžak kao takva zajednica ravnopravnih građana i naroda nudi jedan model za rješavanje svih teritorijalnih i političkih sporova između država i naroda na Balkanu.

Ovo o čemu govorim ima utemeljenje u rezultatima referenduma građana Sandžaka koji je održan 25,26 i 27. oktobra 1991. godine.

Zato sam došao i ovu platformu predstaviti bosanskoj javnosti“.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37