Učitavanje sajta

Vijesti

ŠARČEVIĆEVA IZJAVA OTVORENA DRŽAVNA AGRESIJA NA BOŠNJAČKI NAROD U SANDŽAKU

ŠARČEVIĆEVA IZJAVA OTVORENA DRŽAVNA AGRESIJA NA BOŠNJAČKI NAROD U SANDŽAKU

Danas je u Stranci demokratske akcije Sandžaka održana Press konferencija na kojoj je govorio predsjednik Stranke Dr. Sulejman Ugljanin.

Predsjednik Stranke Dr. Sulejman Ugljanin izjavio je sljedeće:

Tražimo da se roditelji upoznaju šta podrazumjeva obrazovanje na maternjem jeziku, zahtjevamo da se o tome roditelji izjasne bez ičijeg pritiska, u miru, da kod svoje kuće ispune formular o jeziku obrazovanja djece svojeručno. Takvo izjašnjavanje vaspitno-obrazovne ustanove mogu sprovesti za najviše 48 sati. Takvo izjašnjavanje bit će dostupno svim zainteresovanim stranama, ali i djeci kada odrastu.

To je naš zahtjev. To rješava nastalu neravnopravnost i diskriminaciju Bošnjaka i sve prateće probleme i dileme.

Prilikom izjašnjavanja o obrazovanju djece na maternjem jeziku uočili smo agresivnu diskriminaciju bošnjačke djece i roditelja u odnosu na srpsku djecu i roditelje.

Objavljenja “Šarčevićeva izjava” predstavlja podršku za dosadašnju diskriminaciju Bošnjaka i otvoren poziv zapošljenim u vrtićima i školama u Sandžaku da nastave sa korišćenjem svih mogućih metoda i sredstava za upis  bošnjačke djece na srpski jezik.

Ukoliko su tačne informacije sprskih medija, zabrinjava izjava srpskog ministra Šarčevića koji zloupotrebljava svoj ministarski položaj da javno preko medija favorizuje obrazovanje bošnjačke djece na srpskom jeziku. Takođe nalaže zapošljenima u odgojno-obrazovnim ustanovama da odbiju zahtjev Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Grada Novog Pazara kojim se traži da se zaustavi dalja diskriminacija bošnjačke djece u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Ujedno daje instrukcije zapošljenima da nastave sa diskriminacijom Bošnjaka i da ne uvažavaju zvaničan zahtjev BNV kao najvišeg političkog i predstavničkog tijela bošnjačkog naroda sa najvećim izbornim legitimitetom i grada Novog Pazara također sa velikim izbornim legitimitetom.

Ovakva izjava predstavlja otvorenu državnu agresiju na bošnjački narod u Sandžaku. Ukoliko je bilo ko u ime ministra dao takvu izjavu ili takve instrukcije zapošljenima tražimo od ministra Šarčevića da to demantuje i povuče takve instrukcije i najstrožije kazni izvršioce tog sramnog postupka.

Manjinska prava, prava djeteta, prava roditelja, ovlašćenja BNV i  Ministra su jasno definisana Ustavom, zakonima i statutom BNV.  Tu su potpuno odvojena prava i ovlašćenja. Tu svako radi svoj posao.

Ova “navodna” izjava srpskog ministra o vaspitanju i obrazovanju bošnjačke djece, povećava naše nepovjerenje vezano za odgoj i obrazovanje bošnjačke djece u srpskim ustanovama u Sandžaku.

To obavezuje i BNV, Grad Novi Pazar, opštine, organizacije, udruženja građana, NVO i  roditelje djece na veće prisustvo,  pažljivo praćenje kvaliteta vaspitno obrazovnog rada i uslova u kojima se to izvodi.

Kada su djeca u pitanju ne smije se vjerovati nikome.

 

Tagovi:
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP