Učitavanje sajta

Vijesti

BO?NJACKA LISTA: PODR?KA UNS-a OD IZUZETNOG ZNACAJA

BO?NJACKA LISTA: PODR?KA UNS-a OD IZUZETNOG ZNACAJA

S A O P Š T E NJ E   Z A   J A V N O S T

    Ovim putem ?elimo da izrazimo duboku zahvalnost Udru?enju novinara Srbije na poštovanju koje nam je ukazalo kada je podr?alo zahtjev narodnog poslanika Bošnjacke Liste za evropski Sand?ak, Esada D?ud?evica da RTS u svoj program uvrsti emisiju za Bošnjacku nacionalnu manjinu.

    Udru?enje novinara Srbije je ovim potezom pokazalo da manjine u Srbiji, pored svojih politickih predstavnika u Parlamentu i Vladi, nacionalnih savjeta, udru?enja i organizacija mogu racunati na podršku i van tog kruga.

   Ovaj gest Udru?enja novinara Srbije uliva dovoljno nade u demokratski i evropski napredak  Srbije što je upravo ono za šta se i Bošnjacka Lista svojim ucešcem u Parlamentu i Vladi Republike Srbije zala?e.
Tagovi:
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP