Učitavanje sajta

Vijesti

Intervju predsjednice Skupštine grada Novog Pazara Ifete Radončić listu "DANAS", 28.05.2017. ...

Intervju predsjednice Skupštine grada Novog Pazara Ifete Radončić listu "DANAS", 28.05.2017. godine

Tekst intervjua Ifete Radončić, predsjednice Skupštine grada Novog Pazara i člana Glavnog odbora SDA Sandžaka, objavljenog u dnevnim novinama „Danas“, 28.05.2017. godine prenosimo u cjelosti:

 

INTERVJU

 

Pre mesec i po dana izabrani ste za predsednicu gradskog parlamenta. Da li ste zadovoljni situacijom koju ste zatekli?

Opšta ocjena je da situacija nije zadovoljavajuća, da postoji niz problema koji se moraju rješavati. Do sada su se mnogi problemi gurali pod tepih i nagomilavali, a životni standard bivao sve lošiji. Ulazak SDA Sandžaka u vlast predstavlja važan korak da sa koalicionim partnerima uspostavimo dobre temelje, da radimo na konkretnim projektima i pokažemo da možemo zajedno da radimo u interesu građana koji su nas birali.

Među prvim Vašim aktivnostima bio je sastanak sa predstavnicima odborničkih grupa u Skupštini grada. Koji je bio cilj sastanka i na koje probleme su ukazali radi efikasnijeg rada gradskog parlamenta?

Bliže upoznavanje sa odborničkim grupama, razmjena mišljenja o daljem radu, analiza rada gradske skupštine, bile su teme o kojima smo razgovarali na sastanku. Ocijenjeno je da će se ubuduće posvetiti veća pažnja poštovanju Statuta grada i Poslovnika o radu skupštine i da je neophodno izvršiti neke izmjene Poslovnika, kako bi se omogućio kvalitetniji rad Skupštine. Zbog nepreciznosti Poslovnika, sjednice previše dugo traju. Mnogo vremena se utroši na usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice i na utvrđivanje dnevnog reda, tako da su odbornici za raspravu po konkretnim pitanjima već umorni. Nakon sastanka, ocijenila sam da imam podršku u svim odborničkim grupama, bez obzira da li učestvuju u vlasti ili su opozicija.

Koji ste sebi postavili zadatak kada ste izabrani na mesto predsednice Skupštine grada?

Osnovni zadatak svih nas je poboljšanje opšteg stanja u gradu. Kao predsjednica Skupštine, planiram da aktiviram rad svih skupštinskih radnih tijela, koja čine predstavnici svih odborničkih grupa, što do sada nije bio slučaj. Odbornici, kao predstavnici građana, kroz rad radnih tijela mogu doprinijeti efikasnijem radu Skupštine i rješavanju važnih pitanja. Od dvadesetak odbora i komisija, kao stalnih radnih tijela, aktivno je samo nekoliko. NJihov aktivniji rad treba da doprinese kvalitetnijem i transparentnijem radu Skupštine grada. Sve je to predviđeno Statutom grada, ali u praksi nije funkcionisalo. Moramo uvesti malo više reda u poslovima gradske uprave i javnih preduzeća i ustanova, koji su u direktnoj vezi sa radom Skupštine. S obzirom da je u Statutu grada Novog Pazara bosanski jezik u ravnopravnoj upotrebi sa srpskim, cilj mi je da se konačno počne sa primjenom bosanskog jezika u gradskoj upravi i Skupštini. Tu postoji niz problema i ograničavajućih faktora. Trenutna zabrana zapošljavanja onemogućava angažovanje lektora, ali uz malo volje, nadam se, da ćemo već za narednu sjednicu moći, bar, djelimično da započnemo realizaciju ovog važnog, Ustavom zagarantovanog, prava.

 

Prethodnih godina odnosi između bošnjačkih partija bili su opterećeni međusobnim optuživanjima. Koliko Deklaracija o strateškom partnerstvu između SDA Sandžaka, čiji ste Vi kadar i SDP, koja predvodi lokalnu vlast u Novom Pazaru, može da doprinese stabilizaciji političkih prilika na ovom području?

Strateško partnerstvo predstavlja preduslov da zajednički krenemo u pravom smjeru i naša je težnja da kao ozbiljni politički činioci u Sandžaku uspostavimo sistem rada koji će omogućiti da potpisani sporazum bude cilj koji moramo dostići. SDA Sandžaka će sasvim sigurno biti iskren partner i učiniti sve da sporazum bude ispoštovan u potpunosti, a uvjerena sam da i SDP ima isti cilj, jer je u pitanju budućnost koju moramo kreirati u interesu budućih generacija.

Najviše vremena u karijeri proveli ste na poslovima vezanim za privredu. U kom pravcu bi trebalo da se kreću aktivnosti za oživljavanje i razvoj privrede u ovom gradu?

U državnoj upravi ostvarila sam 35 godina radnog angažovanja i kao što ste rekli, na poslovima vezanim za privredu. Za to vrijeme privreda Novog Pazara imala je uspona i padova. Danas je situacija izuzetno kritična. Novi Pazar, kao grad mladih, ima znatno veći procent nezaposlenosti od republičkog ili proseka bilo kog drugog grada. Svi ekonomski pokazatelji su znatno ispod nekog višedecenijskog prosjeka. Za razvoj privrede mora da postoji interes. Ne možemo očekivati ni od stranog investitora, niti od domaćih privrednika da ulažu ako nisu našli ekonomski interes. Dobro je što Srbija sprovodi mjere aktivne politike zapošljavanja i subvencionisanja, ali na žalost, u Sandžaku uopšte to ne daje rezultate. Loša infrastruktura je osnovna kočnica bržeg razvoja. Saobraćajna infrastruktura je ispod svakog kriterijuma, dovoljno je da krenete od Kraljeva prema Novom Pazaru ili od Užica prema Sjenici, pa da sami ocijenite kakva je saobraćajna infrastruktura u Sandžaku. U razvoj elektro energetskih potencijala godinama se nije ulagalo ( osim u hitne intervencije), a bez stabilne elektro energetske mreže nema ni osnova za razvoj privrede. Aktivnije angažovanje republičkih institucija na izgradnji i osavremenjavanju infrastrukture kroz Sandžak je prvi korak ka stvaranju uslova za brzi razvoj privrede. Izgradnja autoputa kroz Sandžak, koja je konačno izvjesna, stvoriće povoljnije uslove za razvoj ovog kraja, ali ako se istovremeno ništa ne uradi i na rehabilitaciji puteva prvog i drugog reda kao i lokalnih puteva i elektro mreže, ne možemo očekivati brži razvoj. Stvaranjem infrastrukturnih uslova, grad Novi Pazar i sve sandžačke opštine iako ne raspolažu dovoljnim budžetskim sredstvima, smelije će podržati samostalne i zajedničke projekte sa republičkim organima i stranim donatorima koji podstiču brži razvoj, formiranje klastera, izvozno orijentisanih firmi, mladih preduzetnika i svih drugih, razvojnim planovima predviđenih prioriteta.

Uvođenje elektronske skupštine

U toku je priprema veoma važnog projekta, koji nesebično podržavam, a to je uvođenje elektronske skupštine. Ovaj projekat doprineće efikasnijem radu Skupštine i pored ulaganja u elektronsku infrastrukturu, predviđa i obuku odbornika za korišćenje sistema. U direktnoj je vezi i sa standardizacijom postupka pripreme materijala u gradskoj upravi i javnim preduzećima. Istovremeno, realizacijom ovog projekta očekuje se znatna ušteda u dijelu materijalnih troškova.

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP