Učitavanje sajta

Vijesti

Saučešće predsjednika SDA Sandžaka povodom terorističkih napada u Parizu

Saučešće predsjednika SDA Sandžaka povodom terorističkih napada u Parizu

Povodom terorističkih napada u kojima je stradao veliki broj nedužnih ljudi u Parizu, predsjednik SDA Sandžaka Dr. Sulejman Ugljanin uputio je saučešće Ambasadoru Republike Francuske u Beogradu, Nj.E.  gospođi Kristin Moro

„Vaša ekselencijo gospođo Moro,

Sa velikim bolom i tugom primili smo vijesti o tragičnim događajima koji su posljedica terorističkih napada u Parizu.

Činjenica da su meta terorističkih napada bili nedužni civili u svojim svakodnevnim aktivnostima povećava osjećanje bola i zabrinutosti kod građana Sandžaka.

Posebno osjećanje budi činjenica da su građani Sandžaka u teškim vremenima devedesetih godina našli utočište, mir i spokoj u Parizu i drugim gradovima u Francuskoj.

U ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća i u svoje lično ime upućujem Vam izraze saučešća.

Molim Vas da prenesete naše izraze iskrenog saučešća francuskom narodu, porodicama žrtava, predsjedniku Republike gospodinu François Hollandu i Vladi Republike Francuske.

S’ poštovanjem.“

Dr. Sulejman Ugljanin, predsjednik Stranke

 

Due to terroristic attacks in Paris where large number of innocent victims died, president of SDA Sanjaka dr. Sulejman Ugljanin sent his condolences to the Ambassador of France in Belgrade, HE Christine Moro.

“Your Excellency Mrs. Moro,

With big pain and sadness we have received the news on tragic events resulting from the terroristic attacks in Paris.

The fact is that the target of these attacks were innocent civilians in their everyday activities increases the feeling of pain and concerns of the citizens of Sandzak.

The particular feeling is awakened by the fact that citizens of Sandzak, during hard times in the 90’s, found refuge and peace in Paris and other cities of France.

In the name of SDA Sandzaka and myself, I express our deep condolences.

Please convey our sincere condolences to French people, president of the Republic, Mr. François Holland and the Government of Republic of France.

Dr. Sulejman Ugljanin

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP