Učitavanje sajta

Vijesti

Ambasador SAD Majkl Kirbi u posjeti SDA Sandžaka

Ambasador SAD Majkl Kirbi u posjeti SDA Sandžaka

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Nj.E. gospodin Majkl Kirbi danas je sa saradnicima posjetio Stranku demokratske akcije Sandžaka i tom prilikom razgovarao sa predsjednikom Stranke dr. Sulejmanom Ugljaninom.

Predsjednik Ugljanin je sa ambasadorom Kirbijem razgovarao o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji i Sandžaku i izazovima sa kojima se suočavaju gradjani Sandžaka i njihovi legitimni predstavnici.

Predsjednik se zahvalio ambasadoru Kirbiju koji je u toku svog mandata svojim praktično primenjivim znanjem pokrenuo mnoge inicijative i podržao realizaciju značajnih kapitalnih projekata za održivi ekonomski razvoj Sandžaka.

Predsjednik Ugljanin je upoznao ambasadora Kirbija sa aktivnostima manjinskog poslaničkog kluba SDA Sandžaka-PDD, koga čine legitimni poslanici Albanaca Preševske doline i Bošnjaka Sandžaka, pri čemu je poseban značaj izradi kvalitetnog i legitimnog Akcionog plana za manjine. 

Istaknuto je da SDA Sandžaka parlamentarna Stranka na svim nivoima od njenog osnivanja 1990. godine koja se zalaže za vladavinu prava i pravnu sigurnost i koja  snažno doprinosi i zastupa evropske i evroatlantske integracije Srbije na čemu ima punu podršku Bošnjaka Sandžaka.

Posebno je naglašena radost zbog otvaranja prvih poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom što daje nadu za korišćenje evropskih predpristupnih fondova za ubrzani ekonomski razvoj Sandžaka i otvaranje novih radnih mjesta.

Prioritet Stranke demokratske akcije Sandžaka je da se riješe otvorena pitanja, problemi i izazovi sa kojima se Bošnjaci decenijama suočavaju. Neophodno  je da se izgrade stabilni mehanizmi i institucije koje će omogućiti političku egzistenciju Bošnjaka u Srbiji.

_______________________________________________________________

US Ambassador HE Mr. Michael Kirby with his associates visited the Party of Democratic Action of Sandzak today and talked with the President of the Party M.D. Sulejman Ugljanin.

President Ugljanin talked with the Ambassador Kirby about the current political situation in Serbia and Sandzak and challenges people of Sandzak and their legitimate representatives are facing.

President thanked Ambassador Kirby who, during his mandate, with his practical knowledge started many initiatives and supported the implementation of significant capital projects for sustainable economic development of Sandzak.

President Ugljanin introduced Ambassador Kirby with the activities of the minority caucus SDA Sandzak-PDD, which consists of legitimate delegates of Presevo Valley Albanians and Bosniaks of Sandzak, where the special importance is given to development of high-quality and legitimate action plan for minorities.

It was pointed out that the SDA Sandzak is a parliamentary party at all levels since its establishment in 1990, which stands for rule of law and legal security and which strongly contributes to advocacy for the European and Euro-Atlantic integrations of Serbia, in which there is full support of Sandzak Bosniaks.

Special emphasis is placed on joy of opening the first chapters in the negotiations of Serbia with the European Union which gives hope to benefit from EU pre-accession funds for the accelerated economic development of Sandzak and opening of new jobs.

The priority of the Party of Democratic Action of Sandzak is to resolve outstanding issues, the problems and challenges that face Bosniaks for decades. It is necessary to build stable mechanisms and institutions that will enable the political existence of Bosniaks in Serbia.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
?>
slot depo 10k depo 10k situs slot gacor terbaru daftar slot gacor slot gacor hari ini slot gacor 777 slot gacor gampang menang slot gacor 777 slot gacor gampang menang slot server thailand slot thailand 777 slot gacor gampang menang daftar slot gacor slot gacor slot gacor terbaru slot toto toto slot situs toto slot gacor 777 slot gacor gampang menang slot gacor Slot Gacor 88 Slot Gacor Gampang Menang Slot Server Thailand Slot Depo 10k Slot Deposit 10k Daftar Slot Gacor Slot Gacor 777 Slot Gacor Hari Ini Daftar Slot Gacor Slot Thailand Slot Server Thailand Slot Gacor Gampang Menang Slot Depo 5K Slot Deposit 5000 Slot Depo Slot Zeus Situs Slot Gacor Slot Gacor