Učitavanje sajta

Vijesti

BNV: O položaju i pravima Bošnjaka u Srbiji sa ekspertima Evropske komisije

BNV: O položaju i pravima Bošnjaka u Srbiji sa ekspertima Evropske komisije

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća sastali su se danas sa predstavnicima ekspertske grupe koju je angažovala Evropska komisija za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Srbiji.

U skladu sa Trećim mišljenjem Savjetodavnog Komiteta za praćenje primjene Okvirne konvencije Savjeta Evrope u Republici Srbiji, predstavnici BNV upoznali su Eksperstku grupu sa ključnim problemima sa kojima se suočavaju Bošnjaci u Srbiji na planu ostvarivanja Ustavom, zakonima i međunarodnim dokumentima garantovanim pravima. Primjena Okvirne konvencije se ocjenjuje u pregovaračkom procesu za otvaranje Poglavlja 23 i 24 o pristupanju Srbije u EU.

Predsjednik Vijeća dr. Sulejman Ugljanin, sa svojim najbližim saradnicima, upoznao je eksperte Evropske komisije sa pitanjima neostvarivanja prava Bošnjaka u Sandžaku i Srbiji, ističući da su ključni problemi koji otežavaju položaj Bošnjaka u Srbiji nepostojanje pravne sigurnosti, vladavine prava i jednakosti pred zakonom i državnim organima, naglasivši da su to oblasti u kojima su Bošnjaci u Srbiji najviše diskriminisani.

Kao otežavajuću okolnost u ostvarivanju prava Bošnjaka istaknuto je da u praksi državni organi grubo krše Ustav, zakone i druga pravna akta, čime se dodatno utiče na nemogućnost korištenja ljudskih i manjinskih prava Bošnjaka, kao i da Bošnjaci ne mogu da ostvare ni kod jednog organa u državi zaštitu prava na život, slobodu i sigurnost, što u osnovi garantuje Univerzalna deklaracija o pravima čovjeka UN.

U razgovoru je naglašeno da što se tiče Bošnjaka u Sandžaku još uvijek nisu riješena pitanja iz 90-tih godina – pitanja nestalih Bošnjaka, masovne otmice, ubistva, granatiranje bošnjačkih sela i progon stanovništva, čime je promijenjena nacionalna struktura stanovništva, na štetu Bošnjaka, posebno u Priboju, Novoj Varoši, Prijepolju, Pljevljima, kao i u drugim gradovima Sandžaka.

Na sastanku je istaknuta i očigledna prisutnost tolerantnog odnosa policije, tužilaštva i sudstva prema nasilju i ugrožavanju života i slobode pripadnicima bošnjačkog naroda u Sandžaku, posebno njihovim legitimno izabranim predstavnicima i nepoštovanje izborne volje Bošnjaka od strane državnih organa, čime se pokušavaju Bošnjaci izbaciti iz aktivnog učešća političkog života Srbije.

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća istakli su konkretne probleme u ostvarivanju prava Bošnjaka u oblastima službene upotrebe jezika i pisma, obrazovanja, kulture, informisanja i djelotvornog učešća Bošnjaka u javnom životu, posebno naglašavajući i neriješeno pitanje decentralizacije i upravne podjele Sandžaka.

Predstavnici Evropske komisije pokazali su veliko interesovanje za specifičnosti problema bošnjačke nacionalne zajednice u Srbiji.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP