Učitavanje sajta

Vijesti

EU će ohrabrivati pripadnike nacionalnih manjina

EU će ohrabrivati pripadnike nacionalnih manjina

Stranka demokratske akcije Sandžaka se obratila Evropskoj Uniji, Organizaciji za bezbjednost i saradnju u Evropi, Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim institucijama i ukazala na diskriminaciju državnih organa prema Bošnjacima prilikom imenovanja sudija i tužilaca u Sandžaku.

U odgovoru  ovih institucija naglašava se njihova spremnost da nastave da pružaju promoć Vladi Srbije i drugim zainteresovanim stranama u namjeri da dostignu visoke međunarodne standarde i opredjeljenja u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji.  U tom smislu je izražena zahvalnost Stranci Demokratske akcije Sandžaka što je skrenula pažnju na ova vrlo važna pitanja koja stoje kao prepreka Srbiji u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji.

U odgovoru ovih institucija između ostalog stoji:   

Poštovanje vladavine prava je glavni temelj demokratske države koja teži da se pridruži Evropskoj uniji. Nezavisno, odgovorno i efikasno pravosuđe je preduslov za garantovanje osnovnih ljudskih prava u skladu sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

Pitanja nediskriminacije i jednakosti građana, dostupnost pravdi i efikasna pravna zaštita biće razmatrani i detaljno analizirani u procesu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji. Zaštita manjina kao dio osnovnih prava je na samom vrhu Evropske agende. U tom smislu je djelotvorno učešće manjina u pravosuđu veoma važno.

Evropska unija će svakako ohrabrivati pripadnike nacionalnih manjina da učestvuju u edukaciji, treninzima i izboru za radna mjesta u državnim organima, uključujući i pravosuđe, gdje su profesionalni zahtjevi i zahtjevi zasnovani na stručnosti izvorni evropski standardi na kojima treba insistirati.

U odgovoru Evropske Unije se ističe, da će EU sa velikom pažnjom pratiti razvoj u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, zatim pravde, slobode i bezbjednosti koje su obuhvaćene poglavljima 23 i 24, te da će ova poglavlja biti prva otvorena za pregovore.

Organizacija za bezbjednost i saradnju u Evropi posebno naglašava svoju odlučnost u pružanju pomoći Srbiji za dostizanje OSCE-ovih stanadarda i za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i vladavine prava.  

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP