Učitavanje sajta

Vijesti

Obraćanje Dr. Sulejmana Ugljanina povodom Prijedloga zakona o radu

Obraćanje Dr. Sulejmana Ugljanina povodom Prijedloga zakona o radu

Uvaženi poslanici, članovi Vlade, poštovani građani,

Predlagač zakona očekuje da ovim zakonom doprinese podsticanju domaćih i stranih investicija u privredu i prevazilaženju ekonomske krize, smanjenju rada na crno, privrednom rastu i otvaranju novih radnih mesta.

Međutim, kada se obrazloženje zakona uporedi sa samim tekstom zakona ne može se prepoznati niti uvideti da ovaj zakon nudi i obezbeđuje ciljeve koje je predlagač proklamovao o obrazloženju zakona.

Naime, ovim zakonom se upravo daje pravni okvir za otpuštanje lica sa invaliditetom, trudnica, porodilja itd. Ni u jednom zakonu to do sada nije bila praksa, nažalost, ovim zakonom će i to biti moguće.

Predlagač zakona nije imao snage ili volje da se suoči i sa činjenicom da se danas, bar u Sandžaku, a takvo stanje je posebno u Novom Pazaru, Tutinu, Prijepolju i drugim opštinama u Sandžaku, razne inspekcije koje su pod kontrolom Vlade, koriste kao sredstvo i mehanizam pritiska na privrednike, sa posebno izraženom političkom konotacijom.

A Ustav Republike Srbije kaže da političke Stranke ne mogu vlast potčiniti sebi. Član 5. Ustava. Način na koji rade inspekcije u Sandžaku klasičan je primjer zloupotrebe vlasti u političke svrhe.

Kako se ovaj prijedlog zakona uopšte ne bavi ovim problemom, mi smo predložili amandman kojim tražimo da se kroz ovaj zakon otvori i to pitanje.

Dalje, Ustav Republike Srbije u članu 36. jemči jednaku zaštitu prava pred sudovima a predlagač ovog zakona ostavlja mogućnost da se zaposleni ne vrati na posao i ako sud utvrdi da je zaposlenom prestao radni odnos na nezakonit način. Predlagač zakona degradira sud i sudske odluke i podstiče poslodavce da bez pravnog osnova raskidaju radni odnos sa zaposlenim.

Član 60. Ustava Republike Srbije, između ostalog garantuje pravo zapošljenih na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa, Istim članom Ustava, ženama, omladini i invalidima garantovana je posebna zaštita na radu i posebni uslovi rada, a ovim predlogom zakona imamo pripremljen okvir da čak i trudnice i porodilje kao i lica sa invaliditetom mogu ostati bez posla.

Zato mjere ovog Zakona se moraju uskladiti sa Ustavom i sa drugim zakonima koji regulišu ovu materiju, u protivnom imaćemo situaciju da se ljudi žale evropskom sudu, a da država gubi spor zbog neusklađenosti zakona i Ustava.

Apelujem na Vladu da još jednom sagleda eventualne negativne posledice koje bi nastale primjenom ovog zakona, da sagleda njegove nedostatke, da uvaži konstruktivne prijedloge za njegovo poboljšanje ili da ga povuče iz skupštinske procedure.

Ovom prilikom još jednom pozivam Vladu Republike Srbije da posveti adekvatnu pažnju nedovoljno razvijenim područjima, a posebno sandžačkoj regiji, i da  konkretnim programom i mjerama za ekonomski oporavak i razvoj pokaže zainteresovanost za najugroženije dijelove države.

Ova Skupština je sastavljena od sedam izbornih lista, tj. Sedam različitih pogleda na život, kao i na ovaj Zakon, što daje izvanrednu mogućnost da se u normalnoj raspravi sagledaju prednosti i nedostatci svakog člana, kao i Zakona u cjelini, medjutim zato je potrebno da nam dostavite prijedlog Zakona barem tri dana ranije kako bi mogli svi da prouče Zakon i kompetentno da diskutuju. 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP