Učitavanje sajta

Vijesti

Pet godina prikrivanja zločina

Pet godina prikrivanja zločina

Pet godina prikrivanja zločina

PET GODINA OD NASILNIČKOG UPADA U SLUŽBENE PROSTORIJE SDA SANDŽAKA
I ORUŽANOG NAPADA NA RUKOVODSTVO STRANKE
17.01.2009. – 17.01.2014.

Podsjećamo građane Srbije, članstvo i simpatizere Stranke demokratske akcije Sandžaka i koalicije Bošnjačka lista za evropski Sandžak na oružano nasilje od 16. i 17. januara 2009. godine koje ni do danas nije rasvijetljeno.
 

Naime, dana 16.01.2009. godine, oko 23:00 časa, grupa uniformisanih i naoružanih lica izvršila je neovlašćen i nasilan upad u službene prostorije SDA Sandžaka i koalicije “Bošnjačka lista za evropski Sandžak”. Prema izjavi zamjenika načelnika Policijske uprave iz Novog Pazara Jasmina Duštinca, radi se, navodno, o pripadnicima privatne zaštitarske agencije “Tigar”.

Jasmin Duštinac je svo vrijeme posredovao u razgovorima između predstavnika SDA Sandžaka, s jedne strane, i lica koji su nasilno zaposeli prostorije Bošnjačke liste i tadašnjeg gradonačelnika Novog Pazara, Mirsada Đerleka, predstavnika Sandžačke demokratske partije Rasima Ljajića, s druge strane.

U tim razgovorima predstavnici SDA Sandžaka tražili su od predstavnika policije da se pomenuta lica legitimišu i identifikuju i da se utvrdi razlog njihovog nasilnog upada u službene prostorije, uz zahtjev da odmah napuste iste. Razgovori su vođeni sa prekidima tokom noći i čitav dan 17.01.2009. godine, negdje do 20:00 časova. Iako je postignut dogovor da naoružana lica napuste sližbene prostorije, to se nije dogodilo.

U subotu, 17.01.2009. godine, u prostorije Bošnjačke liste neovlašćeno i nasilno je upala još jedna grupa naoružanih Ijudi, na čelu sa Fevzijom Murićem, koalicionim partnerom Rasima Ljajića.

Oko 20:00 časova ministar Ugljanin pozvao je telefonom načelnika Policijske uprave u Novom Pazaru Dragana Terzića, tražeči od njega pružanje asistencije i omogućavanje ulaska u službene prostorije.

Međutim, kada je, oko 21:00 časa,  dr Ugljanin stigao na ulaz u prostorije svoje Stranke, na istom mjestu nije bilo ni jednog policajca, tako da se bez ikakve zaštite, našao između građana, rukovodioca i članova Stranke, s jedne, i naoružanih uzrupatora, s druge strane.

Pomenuta naoružana lica napravila su zasjedu neposredno iznad stepeništa, kojim se, prema prvom spratu, kretalo rukovodstvo SDA Sandžaka, rukovodstvo Gradskog odbora SDA Sandžaka za Novi Pazar, Gradska izborna komisija Stranke, te članovi mjesnih biračkih odbora sa izbornim materijalom nakon sprovedenih stranačkih izbora za grad Novi Pazar. Na njih su, koordiniranim akcijama i upotrebom fizičke sile, atakovali pripadnici navedene grupe, bacajući na njih inventir i druge teške predmete (betonske žardinjere, kancelarijske stolove i drugi teški nameštaj).

Nekoliko građana je tom prilikom zadobilo tjelesne povrede, od kojih je jedno lice, Ahmed Asotić, zbog povrede glave, izgubilo svijest.

Nekoliko naoružanih napadača je ispalilo više hitaca u pravcu rukovodstva SDA Sandžaka, kojom prilikom je ranjen Adnan Ganić, koji se nalazio neposredno između napadača i predsjednika SDA Sandžaka i ministra u Vladi Srbije dr Sulejmana Ugljanina.

Odmah nakon toga, naoružane grupe zabarakadirale su se iza vrata jedne od prostorija.

Kada je situacija prijetila da dodatno eskalira, jer je oko 200 izrevoltiranih ljudi čiji su život više puta ugrozili napadači, krenulo da se obračuna sa njima, rukovodstvo SDA Sandžaka je svojim autoritetom spriječilo nekontrolisanu reakciju.

Uz pomoć svojih saradnika, koji su bili prisebni i odgovorni, dr Ugljanin omogućio je policiji da bezbjedno, jednog po jednog, izvedu zabarakadirane naoružane napadače, među kojima je bio i jedan od najbližih Ljajićevih saradnika, Fevzija Murić.

Očevidac svih navedenih događaja bio je zamjenik načelnika Policijske uprave u Novom Pazaru, Jasmin Duštinac.

Nakon što je policija bezbjedno izvela sve napadače, nešto poslije 22:00 časa, u prostorije SDA Sandžaka i koalicije “Bošnjačka lista za evropski Sandžak”, na mjesto događaja, pojavio se i načelnik Policijske uprave Novi Pazar Dragan Terzć, a zatim i tadašnji okružni tužilac Salih Karišik i istražni sudija, predsjednik Okružnog suda u Novom Pazaru, Ćamil Hubić, koji su izvršili uviđaj.

Predstavnici SDA Sandžaka insistirali su kod policije da se izvrši i pretres prostorija, u kojima su bili zabarikadirani naoružani nasilnici. Prilikom pretresa, na mjestu događaja pronađeno je vatreno oružje.

Povodom pomenutih događaja, dana 23. 01. 2009. godine, u kabinetu predsjednika Srbije, održan je sastanak državnog rukovodstva i rukovodstva koalicije Bošnjačka lista za evropski Sanžak.

Na sastanku su učestvovali: predsjednik Republike Srbije Boris Tadić, predsjednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković, koordinator rada službi bezbednosti Republike Srbije Miodrag Rakić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsjednik SDA Sandžaka ministar dr. Sulejman Ugljanin, predsjednici članica Koalicije i narodni poslanici Esad Džudžević i Bajram Omeragić.

Na sastanku je državno rukovodstvo preuzelo obavezu da pokrene istragu, preko nadležnih državnih organa i rasvijetli ovaj slučaj, a da, u cilju smirivanja daljih tenzija, Bošnjačka lista ne pokreće nikakve istražne radnje i prekine informisanje javnosti o detaljima ovog događaja.   

I nakon više razgovora sa državnim rukovodstvom, kao i pismenih zahtjeva u više navrata da se otkrije ko je, sa kojim ciljem i po čijem nalogu, izvršio oružani upad u prostorije SDA Sandžaka i izveo napad na članove i rukovodstvo Stranke, do danas nema nikakvih rezultata.

NAPOMENA
Rasvjetljavanjem ubistva novinara Slavka Ćuruvije, aktuelna Vlada je pokazala odlučnost u obračunu sa svim vrstama organizovanog kriminala u zemlji. To ohrabruje i vraća nadu građanima Sandžaka u pravnu sigurnost i evropsku budućnost. U tom smislu SDA Sandžaka, kao manjinska bošnjačka stranka, izražava očekivanje da će se, nakon punih 5 godina, rasvijetliti i ovaj događaj, riješiti mnoga nerasvijetljena ubistva i drugi oblici organizovanog kriminala u Sandžaku. 

 

FIVE YEARS AFTER UNAUTHORIZED AND FORCIBLE ENTRIES
INTO OFFICE PREMISES AND ATTACK BY GUNFIRE
AGAINST THE LEADERSHIP OF THE SAD OF SANJAK

 17th January 2009 – 17th January 2014


We would like to remain the citizens of Serbia, the members and supporters of the SDA of Sanjak and the Coalition „Bosniac List for European Sanjak” on an armed violence that happened on 16th and 17th January 2009, which, up to this day, has not been resolved. 

Namely, on the 16th of January 2009, around 23:00 hours, a group of armed and uniformed persons carried out a forcible and unauthorized break-in and entry into  the office premises of the SDA of Sanjak and Coalition of “Bosniac List for European Sanjak”. According to the Deputy of the Head of Police Department in Novi Pazar, Jasmin Dustinac, the group had been, allegedly, related to security agency “Tigar”.

Jasmin Dustinac had been present all the time, while mediating the talks between the representatives of the SDA of Sanjak, on one side, and the persons who forcibly occupied the office premises and, by that time, Novi Pazar Major Mirsad Djerlek, who was representative of Sanjak Democratic Party of Rasim Ljajic, on the other side.

In the talks, the representatives of the SDA of Sanjak claimed from the police representatives to reveal identity of the mentioned persons, and to find out the reason of their forcible brake in the office premises, and to free those occupied office premises, as well. The talks had been lead, with breaks, during the whole night, and during the next day on the 17th January, until around 20:00 hours. Although, the agreement had been reached on that the armed persons to leave the business premises that did not happen.  

On the same day, Saturday the 17th of January 2009, another unauthorized armed group entered forcibly into the office premises, led by Fevzija Muric, Coalition partner of Rasim Ljajic.

Around 20:00 hours, Minister Ugljanin called the Head of Police in Novi Pazar Dragan Terzic on the phone and climbed from him an assistance to make it possible for him to enter the office premises.  

However, when, Dr. Ugljanin arrived around 21:00 hours, at the of entrance office premises, there was not a single policeman at the spot, so he had found himself without any protection in the middle of citizens, his Party members and leadership on one side, and the armed usurpers, on the other side.

The armed persons made an ambush immediately at the end of staircase, were the leadership SDA of Sanjak, leadership of Novi Pazar Branch and members of its Electoral Commission, and members of local electoral boards with electoral papers went towards the first floor, after their political party elections in Novi Pazar. Then they had been attacked by the mentioned group of persons, who were using physical force and by coordinated actions, they were throwing on them heavy inventory, large concrete flower pots, office tables and other have pieces of furniture.

Several citizens got injuries and one of them fainted because of a head injury (Ahmed Asotic).

Several gunmen fired several times gunfire in direction of the leadership of SDA of Sanjak, and one person (Adnan Ganic) got wounded, who stood immediately between the attackers and the President of the SDA and Minister in the Government of Serbia, Dr. Suleiman Ugljanin.

Soon, the armed groups barricaded themselves behind the door in one of the offices.

When situation threatened to escalate, because there were about 200 of revolted people, whose lives had been endangered several times by the attackers, who rushed towards them to settle down accounts, then the leadership of the SDA Sanjak SDA, using its authority, succeeded to prevent any uncontrolled reaction.  

With the help of his associates, who were responsible and who had remained under their control, Dr. Ugljanin enabled the policemen to take the attackers out safely, one by one, and one among them was Fevzija Muric, being one of the closest associates of Mr. Ljaic.

The Eyewitness of all these events is the Deputy of Police Department in Novi Pazar, Jasmine Dustinac.

 After the police had taken out safely all the attackers, a little after 22:00 hours, in the office premises of the SDA of Sanjak and the Coalition „Bosniac List for European Sanjak”, the Head of Police in Novi Pazar, Dragan Terzic appeared on-the-spot, than, the Prosecutor Salih Karisik and President of District Court, Camil Hubic, who conducted the investigation.

The representatives of the SDA of Sanjak insisted the police to conduct a search of the office premises which had been occupied by armed persons. During that search firearms had been found at the crime scene.

Because of the all these above mentioned events, a meeting was held between the Serbian state leadership and the leadership of the Bosniac List for European Sanjak in Cabinet of President of Serbia, on the 23rd of January 2009. The meeting attendees were: The President of Serbia Boris Tadic, the Prime Minister Mirko Cvetkovic, Coordinator of Affairs of Serbian Security Service Miodrag Rakic, Minister of Interior Ivica Dacic, and President of the SDA of Sanjak and Minister Dr. Sulejiman Ugljanin, as well as the presidents of the Coalition party members and MPs off the Serbian Parliament, Esad Dzudzevic and Bajram Omeragic.

The State leadership had promised to take responsibility to the investigation to start and the relevant governmental organs to solve the case, in order to calm down further tensions, and the Bosniac List took a responsibility not to undertake any actions for starting an investigation, and to stop dissemination of information in public about this event details.     

Even after these talks with the State leadership, and written claims, being sent several times by the SDA of Sanjak, for revealing identities of those persons who did those criminal activities, what was their intention, and under whose order they had had carried such an armed and forced entry into  office premises of the SDA of Sanjak and Coalition List for European Sanjak, as well as all that related to the attack by gunfire against the leadership and members of the SDA of Sanjak, up to this day,  there has been no results.

REMARKS
Recent revealing of the murder of the journalist Slavko Curuvija, the actual Government, has sown its decisiveness to stop all kinds of organized crimes in the country. This encourages and brings back a hope to the citizens of Sanjak for a legal security and European future. In that sense, the SDA of Sanjak, as minority Bosniac party, has expectations, that after five years, this case and many other unresolved murders and other forms of organized crime in Sanjak will be soon resolved.

 

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP