Učitavanje sajta

Vijesti

SDA Sandžaka se protivi pozivanju i raspoređivanju Bošnjaka u rezervni sastav srpske vojske i ...

SDA Sandžaka se protivi pozivanju i raspoređivanju Bošnjaka u rezervni sastav srpske vojske i učestvovanju na vojnim vježbama

Povodom učestalog pozivanja Bošnjaka Sandžaka za raspoređivanje u rezervni sastav srpske vojske i učestvovanja na vojnim vježbama, Stranka demokratske akcije Sandžaka održala je danas konferenciju za štampu.

Na konferenciji se obratio Generalni sekretar Stranke Ahmedin Škrijelj.

Škrijelj je između ostalog istakao:

„Stranci demokratske akcije Sandžaka kao parlamentarnoj stranci, osnovanoj da predstavlja, zastupa i štiti Bošnjake, javio se veliki broj zabrinutih roditelja, čija su djeca dobila pozive za raspoređivanje u rezervni sastav srpske vojske i učestvovanje na vojnim vježbama, sa zahtjevom da ih zaštitimo od ove vrste pritisaka i opasnosti po život kojim ih izlaže srpska vojska i ministarstvo odbrane.

Realan i objektivan strah Bošnjaka od srpskih oružanih snaga leži u činjenici da mnogobrojni zločini počinjeni nad Bošnjacima od strane upravo tih oružanh snaga nisu rasvijetljeni i odgovorni do danas nisu kažnjeni.

Upravo iz tih razloga Bošnjaci u srpskoj vojsci i drugim srpskim oružanim snaga vide prijeteću oružanu silu koja je pokazala neprijateljski odnos prema Bošnjacima od raspada bivše SFRJ do danas.

Uzimajući u obzir sve to, SDA Sandžaka se protivi pozivanju i raspoređivanju Bošnjaka u rezervni sastav srpske vojske i učestvovanju na vojnim vježbama.

Zahtjevamo da ministarstvo odbrane i srpska vojska Bošnjake Sandžaka izuzmu iz pozivanja i raspoređivanja u rezervni sastav srpske vojske i učestvovanja na vojnim vježbama.

Bošnjaci se neće odazivati takvim pozivima kako sebe ne bi izlagali rizicima i realnim opasnostima po život.

Sudovi moraju biti institucije čija je osnovna uloga da pruže zaštitu osnovnim pravima i zakonitim interesima građana. Srpsko pravosuđe ne smije kažnjavati Bošnjake ako se iz objektivnog straha za život ne odazovu vojnoj vježbi, jer do danas nisu procesuirali niti kaznili nijednog zločinca koji je pravio karijeru u državnoj službi ubijajući, hapseći i vršeći torturu nad Bošnjacima Sandžaka.

Imajući u vidu zločine koje je srpska vojska počinila nad Bošnjacima, koji do danas nisu rasvijetljeni i kažnjeni, zahtjevamo od srpskog pravosuđa da realan i objektivan strah Bošnjaka od srpskih oružanih snaga ne uzimaju  kao  otežavajuću okolnost i osnov za kažnjavanje Bošnjaka zbog neodazivanja na vojne vježbe i raspoređivanje u rezervni sastav srpske vojske.

Svako nasilno odvođenje i kažnjavanje Bošnjaka koji se ne odazovu u rezervni sastav i na vojne vježbe smatraćemo organizovanim državnim nasiljem sa ciljem zastrašivanja Bošnjaka.

Ovim povodom mi smo se danas obratili predsjedniku Republike, predsjednici Vlade i ministru odbrane sa zahtjevom da izuzmu Bošnjake iz raspoređivanja u rezervni sastav srpske vojske i upućivanja na vojne vježbe sve dok se ne otkriju i kazne pripadnici srpske vojske koji su učestvovali u zločinima nad Bošnjacima i dok se ne utvrdi konačno rješenje za položaj i status Bošnjaka i Sandžaka.

Od srpske ministarke pravde i srpskog pravosuđa zatražili smo da realan i objektivan strah Bošnjaka od srpskih oružanih snaga ne smiju uzimati kao otežavajuću okolnost i osnov za kažnjavanje Bošnjaka". 

Škrijelj je na kraju pozvao Evropsku uniju da organizuje i posreduje u dijalogu između srpskih vlasti i legitimnih predstavnika Bošnjaka Sandžaka.

 

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP