Učitavanje sajta

Vijesti

Bejtovic: Skup?tina op?tine Novi Pazar radi nezakonito

Bejtovic: Skup?tina op?tine Novi Pazar radi nezakonito

?Predstavnici Skup?tine su svjesni da je 31.mart 2006 godine posljednji dan vladavine ove Skup?tinske vecine, u sastavu SDP ? SRS ? SzS, u Novom Pazaru jer ce se toga dana steci zakonski uslovi za raspu?tanje Skup?tine op?tine i za raspisivanje novih izbora za odbornike u Skup?tini op?tine Novi Pazar. Mi smo cijelu proteklu godinu upozoravali Skup?tinu op?tine i skup?tinsku vecinu da rade u skladu sa zakonima ove zemlje i da prestanu sa kontinuiranim sprovodjenjem bezzakonja i kr?enjem svih zakonskim propisa i normi. Svojim odbijanjem da radi u skladu sa zakonom, ova Skup?tinska vecina nije stvorila zakonske uslove za izbor i rad op?tinskog vijeca, izbor zamjenika predsjednika op?tine i izbor nacelnika op?tinske uprave.Ovdje je posebno va?no istaci da Skup?tina op?tine, odnosno Skup?tinska vecina ( SDP-SRS-SzS ) nema nikakvih problema sa predsjednikom op?tine, kako oni to ?ele predstaviti, vec iskljucivo imaju problem sa zkonima u ovoj zemlji. Naime, od samog formiranja ove jedne, u najmanju ruku, neprincipijelne koalicije Skup?tinska vecina ( SDP-SRS-SzS ) je htjela mimo svih zakonski odredbi da oduzme ingerencije predsjednika op?tine i da Izvr?nu vlast prigrabi za sebe, pa su ih tek odluke Ustavnog suda republike Srbije, krajem 2005 godine, kako bi to na? narod reko ?malo rashavizale?. Zakonom je jasno predvidjeno da se Skup?tina op?tine mora raspustiti u dva slucaja i to: ako ne zasjeda du?e od tei mjeseca i ako u zakonom predvidjenom roku Skup?tina ne usvoji zakonitu odluku o bud?etu za predstojecu godinu, a to je u ovom slucaju 31. mart 2006 g. Sasvim je jasno da je Skup?tinska vecina, stalnim kr?enjem zakona i tvrdoglavim odbijanjem da na zakonit nacin izabere op?tinsko vijece i zamjenika predsjednika op?tine, prakticno sama sebe raspustila jer je evidentno da Skup?tina op?tine nije u mogucnosti da do 31. marta 2006 godine usvoji ZAKONITU odluku o bud?etu za 2006 godinu.? rekao je Nermin Bejtovic, generalni sekretar Koalicije Liste za Sand?ak.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP