https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Mladi Koalicije ?Lista za Sand?ak?: ?Stabilnost, prosperitet i razvoj na?e regije iznad svega? - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Mladi Koalicije ?Lista za Sand?ak?: ?Stabilnost, prosperitet i razvoj na?e regije iznad svega?

Mladi Koalicije ?Lista za Sand?ak?: ?Stabilnost, prosperitet i razvoj na?e regije iznad svega?

Na dana?njoj (04.08.2005.) press konferenciji mladih Koalicije ?Lista za Sand?ak? predsjednik Ahmedin ?krijelj govorio je o saop?tenju koje je potpisao ?nepostojeci Forum Mladih SDP-a?, a koje su prenjeli lokalni mediji. ?krijelj je izmedu ostalog rekao: ?Danas je gradanima Novog Pazara i Sand?aka, jasno da je SDP Rasima Ljajica, pred totalnim krahom. Neprincipijelna politika Rasima Ljajica i njegova koalicija sa strankama Vojislava ?e?elja i Slobodana Milo?evica, doprinijela je da svi po?teni clanovi ove sada vec krhke Strancice napuste njene redove. Jucera?nje saop?tenje koje je potpisao nepostojeci Forum mladih SDP-a, je dokaz da je sve manje ljudi koji su spremni da sprovode politiku Rasima Ljajica i njegovih drugara Slobodana Milocevica i Vojislava ?e?elja. Mi Mladi Koalicije Lista za Sand?ak pitamo se kome smeta asfaltiranje puteva u Novom Pazaru i Sand?aku, izgradnja vodovodne i druge infrastrukture, ulaganje u sportske terene, kome smeta posjeta oko 50 predsjednika Op?tina sa legitimitetom od preko 4 miliona glasaca. Kome smeta izrada ud?benika na bosanskom jeziku, kome smetaju posjet brojih delegacija iz raznih domacih i medunaronih institucija, jacanje kulturnih sportskih i ekonomskih veza sa Bosnim i Hercegovinom. Kome smeta stabilnost i prosperitet Novog Pazra i na?e regije, oni kojima to smeta moraju javno da ka?u svim gradanima Novog Pazara za?to im to smeta i zarad cijih interesa poku?avaju da zaustave napredak i razvoj na?eg kraja? Nikakvi napadi la?i izmi?ljotine uperene protiv Koalicije Lista za Sand?ak i njenih celnika nemogu prikriti sramnu Koaliciju SDP- a Rasima Lajica i partija Ha?kih optu?enika Vojislava ?e?elja i Slobodana Milo?evica. i prijateljstvo sa Milo?evicem i ?e?eljom, obezdeilo je Rasimu Ljajicu opstanak u svim vladama zbog cinjenice da su mu ova dva Ha?ka optu?enika posljednij 15 godina stari drugari. I dok mi u Novom Pazaru i na?oj regiji asfaltiramo puteve, izgra?ujemo sportske objetke i drugu infrastrukturu, Rasim Ljajic po Beogradu juri od Kancelarije do kancelarije i place i moli da sacuva svoje ministarsko mjesto. Ali je izgleda zaboravio da mu jed ministarska fotelja ezbjedna, jer niko od 8 miliona gradana ove zemlje ne ?eli da radi to ?to Rasim Ljajic. Mi se pitamo u cije ime istupa Ljajic kada tra?i da se Ha?ki optu?enici Milo?evic, ?e?elj i ostali brane sa slobode. Po svemu sudeci izgleda da je to deo njihvog koalicionog sporazuma. A o tome kako radi R. Ljajic najbolji sud je dala gospoda Nata?a Kandic."
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37