Učitavanje sajta

Vijesti

Nik?ic: ?Mehmet Kocan je savjetnik premijera Republike Turske Red?epa Tajipa Erduana?

Nik?ic: ?Mehmet Kocan je savjetnik premijera Republike Turske Red?epa Tajipa Erduana?

?ef Informativne slu?be Op?tine Novi Pazar Fikret Nik?ic, na konferenciji za novinare potvrdio je da je Mehmet Kocan savjetnik premijera Republike Turske Red?epa Tajipa Erduana i time opovrgao izjavu Fevzije Murica, predsjednika Stranke za Sand?ak, datu na jucera?njoj konferenciji za novinare da Mehmet Kocak nije savjetnik premijera Republike Turske. Nik?ic je ove tvrdnje potkrepio brojnim dokazima, medu kojima su fotografije na kojima se vidi Mehmet Kocak sa turskim premijerom za vrijeme radnih posjeta, i pokazao fotografije snimljene prilikom posjete Kocaka najvi?im zvanicnicima Bosne i Hercegovine i Kosova. Mehmeta Kocaka, u svojstvu savjetnika premijera Turske Republike Red?epa Taipa Erdoana, primio je dr Sulejman Ugljanin, predsjednik op?tine Novi Pazar 24. maja 2005. godine u Novom Pazaru. U izjavi za medije Turske ambasade, se izmedu ostalog ka?e: ?Ambasada Turske je obave?tena da je jedna slu?bena prepiska ove amabsade i Ministarstva za ljudska prava i nacionalne manjine Srbije i Crne Gore, na?alost, upotrebljena kao politicki propagandni materijal u televizijskim i radio programima u Novom Pazaru. Ovaj postupak je protiv poznatih pravila vezanih za slu?benu prepisku i zbog toga izra?avamo ?aljenje, nagla?ava se u izjavi za medije Turske ambasade?. Na kraju izjave se ka?e da je Turska ambasada na jednakoj distanci sa svim politickim strankama sand?ackog regiona i da smatra da je apsolutno neprihvatljivo ?to se Republika Turska, Turska ambasada, a ponekad i turski simboli koriste u politicke svrhe od strane politickih stranaka u Srbiji.? ?ef Informativne slu?be op?tine Novi Pazar Fikret Nik?ic je dodao da se gospodin Mehmet Kocak prilikom posjete Novom Pazaru predsjedniku op?tine dr Sulejmanu Ugljaninu predstavio kao savjetnik premijera Erdoana. ?U op?tinu Novi Pazar svi su dobro do?li. Mi nismo provjeravali da li je on zaista savjetnik premijera Turske. Ali iz informacija do kojih smo do?li mo?e se zakljuciti da je Mehmet Kocak vrlo blizak saradnik premijera Erdoana.?
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP