Statutarna komisija

 

 Statutarna komisija Stranke demokratske akcije Sandžaka

 

1. Saida Mehmedović, predsjednik komisije

2. Zakira Smailović

3. Šerif Bakić

4. Vildan Hadžagić

5. Selma Gudžević

 

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Statutarne komisije imenuje i razriješava Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva Stranke.

Statutarna komisija broji ukupno pet članova koji su pravnici.

Statutarna komisija:

• utvrđuje nacrt Statuta,

• tumači Statut i druga opšta akta,

• utvrđuje usklađenost opštih akata sa Zakonom i Statutom i međusobnu usklađenost opštih akata i predlaže rješenja ako utvrdi neusaglašenost,

• rješava sukob nadlježnosti organa Stranke kada to Statutom nije drugačije određeno.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

 

Poslovnik o radu Statutarne komisije

(Preuzmi dokument, pdf.)