Statutarna komisija

 

 Statutarna komisija Stranke demokratske akcije Sandžaka

 

1. Zakira Smailović, dipl.pravnik - predsjednik komisije;

2. Selma Pluncević, dipl.pravnik, član

3. Saida Mehmedović, dipl.pravnik, član

4. Šerif Bakić, dipl.pravnik, član

5. Amel Papić, dipl.pravnik, član

 

 

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Statutarne komisije imenuje i razriješava Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva Stranke.

Statutarna komisija broji ukupno pet članova koji su pravnici.

Statutarna komisija:

• utvrđuje nacrt Statuta,

• tumači Statut i druga opšta akta,

• utvrđuje usklađenost opštih akata sa Zakonom i Statutom i međusobnu usklađenost opštih akata i predlaže rješenja ako utvrdi neusaglašenost,

• rješava sukob nadlježnosti organa Stranke kada to Statutom nije drugačije određeno.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

 

Poslovnik o radu Statutarne komisije

(Preuzmi dokument, pdf.)