Asocijacija mladih SDA Sandžaka

Asocijacija mladih SDA Sandžaka

 

 

Asocijacija mladih SDA Sandžaka

  

Kontakt osoba: Mr. Emir Ašćerić, predsjednik AM SDA Sandžaka ogranak Novi Pazar

             Adresa: 28. novembra br. 57, 36300 Novi Pazar, Sandžak, Srbija 

            tel/fax: tel: +381 20 313 032; 313 033, fax: +381 20 313 034 

             e-mail: sda.mladi@gmail.com 

Radno vrijeme: 09-17h

 

AM na facebook