Rezolucija o genocidu u Srebrenici

 Tekst Rezolucije

 

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
2. jul 2015. godine
Beograd

 PREDSEDNICI NARODNE SKUPŠTINE

 

Na osnovu čl. 107. stav 1. Ustava Republike Srbije, člana 40. stav. 1. tač. 1) Zakona o Narodnoj skupštini ("Sl. glasnik RS", br. 9/2010) i čl. 190. st. 1. Poslovnika Narodne skupštine (Sl. glasnik RS broj 20/12-prečišćen tekst) podnosimo PREDLOG REZOLUCIJE O GENOCIDU U SREBRENICI, s predlogom da se donese po hitnom postupku.   

NARODNI POSLANICI

                                                                                                                                                           

dr Sulejman Ugljanin                         

SDA Sandžaka

Nenad Čanak

LSV

Enis Imamović           

SDA Sandžaka

Bojan Kostreš

LSV

Sabina Dazdarević

SDA Sandžaka

Olena Papuga

LSV

Aida Ćorović                                

DS

Đorđe Stojšić

LSV 

 

Nada Lazić

LSV 

 

mr Dejan Čapo

LSV 

 

 PREDLOG

  

Poštujući odluke Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju,

U cilju vraćanja međunacionalnog poverenja, izgradnje stabilnog i trajnog mira, sigurnosti, saradnje i poverenja među narodima,

Izražavajući najdublji pijetet prema žrtvama bošnjačkog naroda, stradalim u genocidu u Srebrenici, 

Narodna skupština Republike Srbije donosi 

 REZOLUCIJU O GENOCIDU U SREBRENICI  

1. Najoštrije se osuđuje genocid u Srebrenici.

2. Osuđuje se svako poricanje ovog genocida. 

3. Proglašava se 11. jul - Dan sećanja na genocid u Srebrenici. 

4. Izražava se saosećanje za sve žrtve u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, kao i za njihove porodice i pozivaju se sve susedne države da nastave da obezbeđuju pravdu i dugoročnu podršku preživelima, uključujući po potrebi one koji su bili žrtve seksualnog nasilja. 

5. Potvrđuje se rešenost države da spreči genocid i druge ozbiljne zločine i potvrđuje stavove završnog dokumenta Svetskog Samita iz 2005. godine i odgovornosti za zaštitu stanovništva od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovečnosti. 

6. Garantuje se ratifikacija i puna implementacija Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovečnosti i usvajanje zakona potrebnih za ispunjavanje obaveza iz te Konvencije. 

7. Podupiru se napori na sprovođenju istrage i procesuiranju optuženih za genocid u Srebrenci, a obavezuje se da će iskoristiti sva raspoloživa sredstva i mehanizme da sprovede istragu i procesuira sve odgovorne. 

8. Naglašava se suštinski značaj pomirenja koje je zasnovano na dijalogu, suočavanju sa prošlošću i posvećenosti pravdi i podršci žrtvama, kao osnovi za jačanje bezbednosti, stabilnosti i prospreriteta u regionu. 

9. Obavezuje se na razvijanje obrazovnih programa koji će budućim generacijama usaditi lekcije koje su izvučene iz prošlih genocida, ratnih zločina, etničkih čišćenja i zločina protiv čovečnosti u cilju sprečavanja da se ponove. 

10. Potvrđuje se značaj lekcije o neuspehu da se spreči genocid u Srebrenici, kao što je navedeno u izveštaju Generalnog sekretara UN u skladu sa rezolucijom Generalne skupštine 53/35 i odlučuje da rano i efikasno deluje kako bi se sprečilo ponavljanje takve tragedije i u tu svrhu iskoristi sva raspoloživa sredstva. 

11. Zauzima se stav da kršenja ljudskih i manjinskih prava mogu biti rani pokazatelj mogućnosti genocida i u tom smislu se obavezuje na usvajanje zakonskih i drugih pravno obavezujućih akata koja će nedvosmisleno garantovati zaštitu i puno ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i obezbedi manjinama uslove za ostvarivanje prava na političku egzistenciju.  

OBRAZLOŽENjE 

I  USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE REZOLUCIJE

Ustavni osnov za donošenje ove rezolucije sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 7. i stav 2. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije i da vrši druge poslove određene Ustavom i zakonom, kao i u članu 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini (“Službeni glasnik RS”, broj 9/10), kojim je, između ostalog, propisano da Narodna skupština donosi rezoluciju. 

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE REZOLUCIJE

Donošenje Rezolucije o genocidu u Srebrenici ima za cilj da se u Narodnoj skupštini Republike Srbije napravi prvi važan korak u pravcu rešavanja otvorenih pitanja između Srbije i Bosne i Hercegovine, te srpskog i bošnjačkog naroda.

Usvajanjem Rezolucije otvara se prostor za neophodnu implementaciju Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovečnosti kao i usvajanje zakona potrebnih za ispunjavanje obaveza iz te Konvencije.

Priznavanje genocida u Srebrenici je civilizacijski korak koji je potreban Srbiji kako bi potvrdila ozbiljnost u nameri za izgradnju dijaloga, saradnje, poverenja i trajnog mira u regionu zasnovanom na prihvatanju dela iz prošlosti, suočavanju sa prošlošću i posvećenosti pravdi, podršci žrtvama kao osnovi za jačanje bezbednosti, stabilnosti i prospreriteta u regionu. 

III PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE REZOLUCIJE

Za sprovođenje ove rezolucije nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije. 

IV RAZLOZI ZA DONOŠENjE PO HITNOM POSTUPKU

Obeležavanje dvadesete godišnjice od genocida u Srebrenici je 11. jula 2015. godine, smatramo da je iz tog razloga neophodno usvajanje ove Rezolucije pre navedenog datuma iz razloga koji su gore spomenuti.

 

 - Rezolucija o genocidu u Srebrenici (PDF 535kB)