Savjeti i komisije ogranka Priboj

Kadrovska komisija ogranka

1. Emina Fazlić, ekonomista

2. Amela Saković, mr prehrambene tehnologije

3. Nedžad Čaušević, profesor dif-a

4. Elvedin Jusufović, sss

5. Alma Slatina, socijalni radnik