Učitavanje sajta

Vijesti

Budžet grada mora biti restriktivan

Budžet grada mora biti restriktivan

Budžet grada mora biti restriktivan

Stranke demokratske akcije Sandžaka u subotu je 08.12.2012. godine održala Glavni odbor Stranke. 

Tom prilikom je pored tačaka vezanih za unutrašnju organizaciju Stranke, imenovanja Kadrovske komisije Stranke i potvrđivanja stručnih odbora Stranke na nivou ogranaka Novog Pazara i Tutina, Glavni odbor SDA Sandžaka je usvojio i neophodna normativna akta vezana za materijalno -finansijsko poslovanje Stranke i odluku o članarini za 2013. godinu, kao i raspravljao o trenutnoj situaciji u lokalnim samouprava u kojima SDA Sandžaka participira kroz koalicionu vlast. 

Glavni odbor je na osnovu sagledanog stanja u Novom Pazaru, stanja Budžeta za 2012. – plan i realizacija, i stanja u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Pazar, u potpunosti prihvatio utvrđene stavove i zaključke Gradskog odbora SDA Sandžaka iznete na sastanku predsjednika Stranke sa Predsjedništvom Asocijacije mladih SDA Sandžaka i sastanku sa rukovodstvom ogranka SDA Sandžaka Novi Pazar.

Glavni odbor SDA Sandžaka dao je zadatak Gradskom odboru SDA Sandžaka Novi Pazar i predstavnicima SDA Sandžaka u vlasti da najkasnije do 15.12.2012. godine nađu rešenje sa svojim  koalicionim partnerima i usvoje Budžet za 2013. godinu Grada Novog Pazara. Budžet mora biti restriktivan budžet, sa maksimalnom redukcijom javne potrošnje, kao i da usvoje izmjene i dopune Statuta Grada i promjene sistematizaciju kako bi se na zakonsku mjeru smanjio broj skupih funkcionera Grada.

Visoko na listi prioriteta budžeta Grada za 2013. godinu treba da bude predviđeno i izmirivanje plata i doprinosa zapošljenima u Gradskoj upravi i ostalim budžetskim korisnicima, te izmirivanje dugova prema poveriocima, kreditorima i izvođačima radova, napravljenih prethodnih godina, ali i početkom ove 2012. godine.

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP