https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Asocijacije gradova i op?tina 16. 06. 2005. godine u Novom Pazaru - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Asocijacije gradova i op?tina 16. 06. 2005. godine u Novom Pazaru

Asocijacije gradova i op?tina 16. 06. 2005. godine u Novom Pazaru

Asocijacije gradova i op?tina 16. 06. 2005. godine u Novom Pazaru

Na svojoj konferenciji za novinare predsjednik op?tine Novi Pazar dr Sulejmana Ugljanina je govorio o predstojecem sastanku Asocijacije gradova i op?tina koji ce se odr?ati 16. 06. 2005. godine u Novom Pazaru i pogre?no prebrojavanje glasova prilikom dono?enja odluke o smjeni op?tinskog jvnog pravobranioca i njegovog zamjenika. Predsjednik Ugljanin je naglasio da pripreme za sastanak Asocijacije gradova i op?tina idu normalnim tokom i da su dolazak u Novi Pazar najavile skoro sve pozvane delegacije. U vezi sa glasanjem o smjeni op?tinskog javnog prvobranioca predsjednik op?tine je upoznao javnost sa dvije pisane izjave jednog odbornika Srpskog demokratskog saveza i jednog Sand?acke demokratske partije, u kojima oni tvrde da su na sjednici glasali suprotno od konstatacija predsjednika skup?tine, ?to potvrduje da na skup?tini nije postojao dovoljan broj glasova da bi se smijenili op?tinski javni pravobranilac i njegov zamjenik.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37