https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Moramo da pomirimo staro i novo - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Moramo da pomirimo staro i novo

Moramo da pomirimo staro i novo

Na zajednickom sastanku predsjednika op?tine Novi Pazar dr Sulejmana Ugljanina i direktorke Zavoda za za?titu spomenika kulture iz Kraljeva Marine Cvetic razgovaralo se o za?titi starog Novog Pazara i njegove kulturno-istorijske ba?tine. Novi Pazar ima problema sa zakonskom regulativom i divljom gradnjom. Danas smo ovdje da zajedno sa ljudima iz Zavoda za za?titu spomenika napravimo jedan efikasan mehanizam da bi ljudi u gradu mogli da grade, ali da to ne bude na ?tetu na?e kulturne ba?tine, rekao je predsjednik op?tine Novi Pazar dr Sulejman Ugljanin. Novi Pazar treba da se gradi i razvija, ali istovremeno i staro treba da se sacuva, tako da moramo da pomirimo staro i novo, kako ne bi smo izgubili i jedno i drugo, jer to je zapravo Novi Pazar, rekla je direktorka Zavoda za za?titu spomenika iz Kraljeva Marina Cvetic.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37