Učitavanje sajta

Vijesti

Koalicija Lista za Sand?ak najo?trije protestuje radi uce?ca Vlade Republike Srbije u organizaciji i ...

Koalicija Lista za Sand?ak najo?trije protestuje radi uce?ca Vlade Republike Srbije u organizaciji i finansiranju skupa na Ravnoj gori

Povodom skupa Cetnickog pokreta na Ravnoj gori 15.05.2005 godine, odr?anog po prvi put u organizaciji Vlade Republike Srbije, Koalicija Lista za Sand?ak, u svomo saop?tenju za javnost, najo?trije protestuje i smatra da je ovakav potez Vlade veoma neodgovoran i brzoplet, a za sve one koji su stradali od Cetnickog pokreta u drugom svetskom ratu predstavlja jednu veliku uvredu. Nedopustivo je da, u godini kada cijela Evropa slavi ?ezdeset godina od pobjede nad silama fa?izma i njihovim saradnicima, Vlada Republike Srbije ?eli na ovakav nacin da Cetnicki pokret uvede u red antifa?istickih snaga bez obzira na cinjenice da je ovaj pokret cijelo vrijeme drugog svjetskog rata otvoreno saradivao sa okupatorima Srbije i Jugoslavije. Hiljade i hiljade Bo?njaka Sand?aka je u vrijeme drugog svetskog rata stradalo od cetnickog terora a danas neko sa njihovim parama, kao poreskih obveznika, finansira jedan onakav dogadaj. Ovakav potez Vlade Republike Srbije sigurno nece pomoci u prevazila?enju balasti iz pro?lostii i razvoju regionalne saradnje, kao ni do zajednickog puta u Evropsku uniju i evropske integracije.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP