Učitavanje sajta

Vijesti

Predsjednik op?tine Novi Pazar dr Sulejman Ugljanin uputio je pismo predsjedniku Vlade Republike ...

Predsjednik op?tine Novi Pazar dr Sulejman Ugljanin uputio je pismo predsjedniku Vlade Republike Srbije Vojislavu Ko?tunici

Predsjednik op?tine Novi Pazar dr Sulejman Ugljanin uputio je pismo predsjedniku Vlade Republike Srbije Vojislavu Ko?tunici putem kojeg mu ?eli skrenuti pa?nju na ozbiljne probleme u Novom Pazaru u vezi sa radom MUP-a, Okru?nog i Op?tinskog tu?ila?tva, sudstva, kao i drugih republickih institucija te javnih preduzeca i ustanova. U pismu se izmedu ostalog ka?e: ??to se tice pravosuda i bezbjednosti gradana stanje se nije popravilo ni nakon dolaska ministra Stojkovica u Novi Pazar septembra 2004. godine, kada je on to stanje okarakterisao kao alarmantno i haoticno. Naprotiv, od tada se stanje jo? i pogor?alo jer MUP i tu?ila?tvo koordiniranim akcijama organizuju i podsticu bezakonje u na?em gradu. Stanje u MUP-u je neprihvatljivo i zabrinjavajuce, kriminal je u porastu, a sigurnost gradana je na vrlo niskom nivou. Slicno je i u vecini drugih republickih institucija u Novom Pazaru, ciji predstavnici zahvaljujuci odredenim instrukcijama iz Beograda ne pokazuju ni najmanju potrebu, interesovanje, niti spremnost za saradnju sa organima lokalne samouprave. Naprotiv, vr?e paralelnu vlast, a cesto i opstrukciju rada lokalne samouprave. Takvo njihovo neprihvatljivo pona?anje u ovoj vi?enacionalnoj sredini predstavlja lo?u poruku Vlade Republike Srbije svim gradanima Novog Pazara, a prvenstveno Bo?njacima. U cilju zaustavljanja negativnih posljedica takvog pona?anja republickih inctitucija u Novom Pazaru ja Vas pozivam da me u ?to kracem roku primite na razgovor.?
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP