https://www.traditionrolex.com/37https://www.traditionrolex.com/37 Predsjednik op?tine Novi Pazar dr Sulejman Ugljanin uputio je danas pismo ambasadoru Sjedinjenih americkih dr?ava u Srbiji i Crnoj Gori Majkl Poltu - SDA Sandžaka
Učitavanje sajta

Vijesti

Predsjednik op?tine Novi Pazar dr Sulejman Ugljanin uputio je danas pismo ambasadoru Sjedinjenih ...

Predsjednik op?tine Novi Pazar dr Sulejman Ugljanin uputio je danas pismo ambasadoru Sjedinjenih americkih dr?ava u Srbiji i Crnoj Gori Majkl Poltu

Predsjednik op?tine Novi Pazar dr Sulejman Ugljanin uputio je danas pismo ambasadoru Sjedinjenih americkih dr?ava u Srbiji i Crnoj Gori Majkl Poltu, u kojem se zahvaljuje americkom narodu, koji putem ambasade poma?e gradanima Sand?aka. U pismu se izmedu ostalog ka?e: ?Zahvalan sam, ba? kao i gradani cijele regije ?to je americki narod, preko Va?e ambasade u Beogradu, do sada puno pomogao da se pobolj?a standard ljudi koji ?ive na ovim prostorima. Posebno me raduje cinjenica koju ste u Va?em pismu istakli da ce i ubuduce tako biti. Bice mi drago da u na?im buducim susretima direktno uticemo na pobolj?anje uslova ?ivota gradana Sand?aka, i zajedno radimo na jo? boljem unapredenju odnosa gradana Sjedinjenih americkih dr?ava i Srbije i Crne Gore?.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP
https://www.traditionrolex.com/37