Učitavanje sajta

Vijesti

Asocijacija Mladih SDA Sand?aka ucestvovala na II Konvenciji Asocijacije Mladih SDA BiH

Asocijacija Mladih SDA Sand?aka ucestvovala na II Konvenciji Asocijacije Mladih SDA BiH

II redovna Konvencija AM SDA odrzana je 16.04.2005.god. u Sarajevu u Domu Armije. Asocijacija Mladih SDA Sand?aka je na pomenutoj Konvenciji bila zastupljena sa sedam delegata i osam akreditovanih gostiju. Na Konvenciji je biran novi predsjednik AM SDA i novi Glavni odbor AM SDA. Delaegati AM SDA Sand?aka su bili zastupljeni u svim radnim tjelima i komisijama na Konvenciji pocev od radnog predsjedni?tva, pa sve do komisije koje su sprovodile izbore za izbor organa AM SDA. Predsjednik AM SDA Sand?aka bio je clan radnog predsjedni?tva. Clanovi Asocijacij Mladih SDA Sand?aka su dobili svoje mjesto i u novom sazivu Glavnog odbora AM SDA tako da ce aktivno ucestvovati i dati svoj doprinos u buducem radu ove najjace organizacije mladih na ovim prostorima. AM SDA je pravi reprezent mi?ljenja omladine koja svojim sna?nim djelovanjem istrajava u obezbedivanju ?to boljih uslova ?ivota mladih. Da se radi o ozbiljnoj organizaciji mladih, AM SDA je potvrdila i ovoga puta dono?enjem nekoliko deklaracija i rezolucija koje tretiraju ?ivot mladih uop?te. Medu njima posebno se izdvaja Programska deklaracija 2 Konvencije Asocijacije mladih SDA koja sadr?i osnovne programske smjernice AM SDA kao i rezolucije o ??Djelovanju mladih vijecnika??, ??Kvalitetno obrazovanje ? kljuc razvoja??, itd. Drugoj Konvencij AM SDA pored delegata i gostiju iz reda mladih prisustvovali su clanovi predsjedni?tva SDA BiH. Izmedu ostalih posebno izdvajamo Predsjednika SDA gospodina Sulejmana Tihida i podpredsjednika gospodina Bakira Izetbegovida. U svom obradanju prisutnim delegatima i gostima Predsjednika SDA Sulejman Tihic je naglasio kako je pro?lo vrijeme monoetnickih stranaka. A SDA kao jedna savremena moderna i evropska stranka treba da svoje programe i ciljeve prilagodava ovom vremenu. U suprotnom vrijeme ce nas pregaziti nagalsio je Predsjednik SDA gospodin Sulejman Tihic, predstavljajuci na taj nacin programske ciljeve SDA na predstojecem IV Kongresu Stranke Demokratske Akcije koji ce biti odr?an pod sloganom: BOSANSKI IDENTITET ? EVROPSKI PUT Predsjednik Tihic je naglasio kako je SDA bosanska narodna stranka politickog centra, otvorena za sve gradane BiH koji prihvataju njene programske ciljeve a jedan od njih, kako je naveo, izmene su Ustava BiH i zalaganje za gradansku decentralizovanu dr?avu sa tri nivoa vlasti ? lokalnim, regionalnim i dr?avnim. SDA ce se takode zalagati za afirmaciju bosanskog identiteta kao zajednicke odrednice svih naroda i gradana BiH. To ne znaci negiranje etnickog identiteta vec razvijanje osjecanja pripadnosti dr?avi BiH, kako je dodao, trajno opredeljenje SDA je njegovanje i razvijanje tradicije antifa?izma, ali antifa?izam se ne mo?e ?poistovecavati? sa komunistickom ideologijom.
28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
sda.sandzaka@gmail.com
Imate sugestiju, pitanje?
TOP