Učitavanje sajta

Vijesti

OBRAĆANJE Generalnog sekretara, Fuada Baćićanina, na proslavi povodom 20 godina Stranke ...

OBRAĆANJE Generalnog sekretara, Fuada Baćićanina, na proslavi povodom 20 godina Stranke demokratske akcije Sandžaka

OBRAĆANJE Generalnog sekretara, Fuada Baćićanina, na proslavi povodom 20 godina Stranke demokratske akcije Sandžaka

29. jula 2010. godine, Hala sportova, Novi Pazar

29. jula 1990. godine, na osnivačkoj skupštini u Novom Pazaru, na gradskom stadionu pred preko 50.000 ljudi osnovana je Stranka demokratske akcije Sandžaka. 

Na pragu novoproklamiranog političkog pluralizma registrovana je prva sandžačka polit ička stranka kao odgovor na poluvjekovnu asimilaciju i gušenje potrebnih političkih sloboda i postojeće nesigurnosti u jugoslovenskom jednopartijskom sistemu koji je decenijama unazad ignorisao potrebu Bošnjaka za ostvarivanjem elementarnih nacionalnih prava. 

Stranka demokratske akcije Sandžaka veoma brzo prerasta u stub odbrane nacionalnih i političkih interesa Bošnjaka.
Za dvadeset godina postojanja Stranka je zaokružila svoju identifikaciju i poprimila identitetet uspješne bošnjačke političke partije, koja sublimira nacionalne interese bošnjačke zajednice u Sandžaku i cijeloj Srbiji.


Zasluge za ostvarivanje takve politike u Sandžaku i šire, pripadaju političkom vrhu i glavnim organima Stranke, prvenstveno njenom lideru Dr. Sulejmanu Ugljaninu, koji zaslužuje epitete istinskog borca i kreatora demokratskog puta za ostvarivanje nacionalnih i drugih prava Bošnjaka. Njegovo rukovođenje Strankom trasiralo je putanju SDA Sandžaka, koja je ubrzo nakon osnivanja pridobila povjerenje bošnjačkog (muslimanskog) naroda. Na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima, novembra 1990. godine, SDA je izborila ubjedljivu pobjedu, a bošnjački narod dobio svoje prve parlamentarne predstavnike. Identičan trijumf je ostvaren i u matičnoj Bosni i Hercegovini zahvaljujući viziji idejnog vođe i predsjednika rahmetli Alije Izetbegovića, koga je visok publicitet i ostvareni politički rejting profilirao u neospornog lidera Bošnjaka. 


SDA Sandžaka je nakon velikih početnih uspjeha u političkom organiziranju Bošnjaka odigrala ulogu najbitnijeg političkog i nacionalnog subjekta pokazujući sposobnosti značajnog integrirajućeg faktora koji preuzima odgovornost za političku organiziranost, opštu konsolidaciju i zaštitu interesa sandžačkih Bošnjaka. 


Intelektualna elita sandžačkih Bošnjaka na čelu sa Dr. Sulejmanom Ugljaninom, a u koordinaciji sa centrom u Sarajevu, je od samog početka insistirala na kontinuitetu i nacionalnoj identifikaciji svih Muslimana. U Sandžaku je, zahvaljujući jasnom stavu SDA Sandžaka, nakon održavanja Svebošnjačkog sabora 28. septembra 1993. godine u Sarajevu, povratak tradicionalnom imenu Bošnjak dočekan sa potpunim odobravanjem. 


Sudeći prema raspoloženju birača, SDA Sandžaka je i danas vodeća bošnjačka stranka sa precizno razrađenim političkim programom, te tako predstavlja ozbiljan i značajan politički subjekt koji, participirajući u vlasti Republike Srbije, dosljedno štiti sveukupne interese sandžačkih Bosnjaka. 


Nakon prve decenije teške političke borbe praćene strahom, neizvjesnošću, fizičkom ugroženošću, terorom i progonima Bošnjaka od strane Miloševićevog režima, njegovim padom 5. oktobra 2000. godine, kome je presudan doprinos dala SDA Sandžaka, otvoren je put ka postizanju političkih sloboda i ostvarivanju elementarnih građanskih prava sandžačkih Bošnjaka. Te izvjesne slobode rezultat su efikasnog političkog djelvanja predstavnika SDA Sandžaka i njihovog učešća u strukturama državne vlasti. 


SDA Sandžaka je uspješno okupljala sandžačke Bošnjake noseći izborne pobjede koje su davale potvrdu potpune političke zrelosti, homogenizacije i odgovornosti prema svom narodu. Riječ je o realiziranju koncepta koji je omogućio adekvatnu političku moć i promociju elementarnih kvaliteta SDA Sandžaka, koji su se dokazali na svim poljima političkog i kulturnog djelovanja. 


Kroz čitav period dvodecenijskog djelovanja, potvrđivan je koncept koji osim snažne političke moći promoviše težnju za jedinstvom Bošnjaka i nastojanje da se Bošnjaci integrišu u sve društvene strukture sa svojim punim nacionalnim identitetom. 


Stranka demokratske akcije Sandžaka duže vrijeme održava svoju aktivnu spoljno-političku potporu državi Srbiji, nastojanjem da ona bude profilirana kroz aktivnu komunikaciju Republike Srbije prvenstveno sa Republikom Turskom kao i sa zemljama u regionu i šire. Rezultati takve aktivne saradnje su vidljivi, naročito nakon posjete premijera Republike Turske gospodina Redžepa Tajipa Erdoana, kao i zbog pojave interesa spomenutih država za investiranje u Sandžak i cijelu Srbiju.


Polazeći od osnovnih programskih ciljeva Stranka demokratske akcije Sandžaka i danas čvrsto stoji na pozicijama odbrane bošnjačkih nacionalnih interesa. Svjesni činjenice da pored većinskog srpskog stanovništva u Srbiji živi i tridesetak nacionalnih zajednica, osnovni je interes Bošnjaka da doprinesu izgradnji države u kojoj žive u modernu zemlju evropske orijentacije.


SDA Sandžaka je 11. maja 1991. godine osnovala najbitniju bošnjačku instituciju, Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka. Time je postavljena baza za djelovanje na planu zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda sandžačkih Bošnjaka i unaprjeđenja njihovih nacionalnih prava. Tog 11. maja SDA Sandžaka je usvojila bošnjačku nacionalnu zastavu i taj dan proglasila Danom zastave. Sretni smo da su ove godine, na dvadeset godina od osnivanja Stranke demokratske akcije Sandžaka ovaj dan proslavile i obilježile i ostale bošnjačke nacionalne institucije. 


SDA Sandžaka je s posebnom pažnjom započela brigu o sandžačkoj omladini. Već u prvim godinama na školovanje u Tursku poslato je oko 1000 studenata. Istovremeno je slijedio poziv lidera dr. Sulejmana Ugljanina na bojkot i neodazivanje bošnjačke omladine na vojne pozive, čime je sačuvana muška omladina od pogibija i fizičkog uništenja.
U godinama rata, SDA Sandžaka je svojom mudrom politikom uspjela na ovim prostorima očuvati mir i stabilnost. I danas ova stranka predstavlja osnovu političke stabilnosti u Sandžaku, svojim konstruktivnim učešćem i umjećem ponašanja kako u gradovima u kojima je na vlasti tako i u onima u kojima je u opoziciji. 


Postojanim oponiranjem režimu Slobodana Miloševića, sprečavanjem odaziva bošnjačke mladosti u rat protiv drugih, rušenjem režima 2000. godine, ostvarivanjem prava na izjašnjavanje pod punim nacionalnim identitetom, uvođenjem bosanskog jezika u službenu upotrebu u sandžačkim gradovima i implementiranjem nastavnih planova bosanskog jezika u državnim školama, štampanjem prvih udžbenika na bosanskom jeziku nakon sto godina, ustanovljavanjem bošnjačkih nacionalnih znamenja - grba i zastave, osnivanjem institucija od nacionalnog značaja, proglašenjem 11. Jula Danom sjećanja, ustanovljavanjem nacionalnih blagdana 11. Maja - Dana bošnjačke nacionalne zastave i 20. Novembra - Dana Sandžaka, ponovnim pokretanjem tradicionalnih Sandžačkih igara, ustanovljavanjem stalnih kulturnih manifestacija; ustanovljavanjem nacionalnih i književnih nagrada, Stranka demokratske akcije Sandžaka se dokazala kao stožer sveobuhvatnog nacionalnog pokreta sandžačkih Bošnjaka. 


Mudrim i odmjerenim doziranjem svog učešća u strukturama vlasti, SDA Sandžaka je uspjela da Novom Pazaru povrati status grada i da u njemu otvori Državni univerzitet, osnov budućeg intelektualnog i sveukupnog napretka Sandžaka.
Stranka demokratske akcije Sandžaka je na svim nivoima u vlasti, od lokalnih parlamenata, preko republičkog parlamenta do Vlade Republike Srbije. A Stranka demokratske akcije je parlamentarna stranka u svim republikama bivše Jugoslavije što joj daje status pravog i legitimnog predstavnika Bošnjaka.


Formulisanje i postepeno ostvarivanje postavljenih ciljeva, u dvadeset godina postojanja Stranke demokrtske akcije Sandžaka, garancija su postizanja pune nacionalne ravnopravnosti Bošnjaka što daje dodatni elan djelovanju na planu privrednog i ekonomskog razvoja Sandžaka. Spomenuti argumenti su glavna motivacija Stranci demokratske akcije Sandžaka da ostane na zacrtanom kursu zaštite i unaprjeđenja interesa Bošnjaka, što joj daje potpuni legitimitet istinskog političkog predvodnika svog naroda.

 

28 novembar br. 57
36300 Novi Pazar, Srbija
+(381) 20 313 032
Ponedeljak-Petak 9:00-17:00
[email protected]
Imate sugestiju, pitanje?
TOP